Bezpieczeństwo

Dołącz do „Terytorialsów”!

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Teraz znacznie łatwiej można do nich dołączyć.

– Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby – tak służbę w popularnych „Terytorialsach” reklamuje Ministerstwo Obrony Narodowej. I faktycznie reklama trafia do coraz większej liczby, szczególnie młodych ludzi. Wojska Obrony Terytorialnej powoli się rozrastają a chętnych do służby nie brakuje. W naszym regionie działa 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, która powstała w tym roku. Obecnie służy tu ponad 400 „terytorialsów”. Kolejne szkolenia podstawowe rozpoczną się już pod koniec stycznia 2019 roku.

Od kilku dni znacznie łatwiej jest dołączyć do WOT. Dotychczas osoby, które chciały służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej musiały, w pierwszej kolejności, zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU), aby tam złożyć papierowy wniosek o powołanie do służby. Obecnie osobista wizyta w WKU nie jest już potrzebna, wystarczy skorzystać z platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl. Wniosek o powołanie znajduje się w katalogu spraw, w zakładce „bezpieczeństwo narodowe” i dalej „spełnianie powszechnego obowiązku obrony”. Dokumentu nie trzeba też podpisywać ręcznie, w tym celu można skorzystać z tzw. profilu zaufanego. Osoby, które skorzystają z tej formy aplikacji będą mogły liczyć na dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 17 tysięcy żołnierzy. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Foto: 13 ŚBOT

Najnowsze

To Top