Z miasta

Miasto rozwija się w dobrym kierunku – twierdzi 96% mieszkańców Jaworzna

Aż 95% mieszkańców Jaworzna jest dumnych ze swojego miasta, a 96% uważa, że to dobre miejsce do życia. Natomiast 97% mieszkańców po prostu lubi Jaworzno. Tak wynika z najnowszych badań opinii publicznej, wykonanych na zlecenie samorządu. Bardzo podobne rezultaty przyniósł sondaż sprzed dwóch lat. Patriotyzm lokalny i duma z własnego miasta to już trwały jaworznicki trend.

Samorząd zleca duże badania opinii publicznej wśród jaworznian na temat stanu miasta, warunków życia i oczekiwań mieszkańców regularnie co dwa lata. W tym roku sondaż przeprowadzono już po wyborach samorządowych, aby nie zachodziło podejrzenie, iż będzie on wykorzystywany w kampanii wyborczej. Przeprowadziła go firma Biostat w dniach od 19 listopada do 5 grudnia. W tym okresie do 600 mieszkańców Jaworzna wybranych metodą losowo-kwotową zadzwonili ankieterzy. Zastosowana metodologia oraz wysoka próba (600 osób) daje wiarygodne wyniki i znikomy margines błędu statystycznego.

Z badań wynika, iż jaworznianie są wyjątkowymi patriotami lokalnymi i znajduje to regularne potwierdzenie w sondażach. Na pytanie „czy jest Pan/Pani dumny/a ze swojego miasta?”, w najnowszym sondażu nadal 95% badanych deklarowało dumę z Jaworzna (w roku 2016 było to również 95% badanych).

Aż 96% ankietowanych jaworznian stwierdziło, iż Jaworzno jest dobrym miejscem do życia (w roku 2016 było to 97%). Zmieniły się zaś proporcje między tymi, którzy uważają, że jest „zdecydowanie” dobrym miejscem do życia (59%), a tymi, którzy twierdzą mniej kategorycznie – „raczej” dobrym miejscem (38%). Przed dwoma laty tych mniej zdecydowanych była większość. Jaworznianie lubią swoje miasto. Taki emocjonalny stosunek do Jaworzna deklaruje 97% mieszkańców (w roku 2016 – 98%).

Doskonałe oceny uzyskuje kierunek rozwoju Jaworzna obrany przez władze samorządowe. W obecnym badaniu dobrze ocenia go 96% mieszkańców (95% w roku 2016), a identyfikuje się z nim i popiera aż 93% jaworznian. Tu odnotowano wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z sondażem sprzed dwóch lat.

W świetle wyników badań sondażowych nie może dziwić, że prezydent Paweł Silbert wygrał po raz kolejny wybory i to z olbrzymią przewagą. Przecież to z jego osobą na fotelu prezydenckim kojarzy się dotychczasowy rozwój Jaworzna – kierunek zmian, który przytłaczająca większość mieszkańców uważa za właściwy i się z nim identyfikuje.

Na pytanie, czy mamy się czym pochwalić w Jaworznie znajomym z innego miasta lub zza granicy 91% respondentów odpowiedziało, że tak. Okazuje się, że „wizytówkami” godnymi pokazania znajomym i którymi wyróżnia się nasze miasto na tle regionu, według wskazań respondentów są głównie tereny rekreacyjne i przyrodnicze. Wydaje się to dosyć zgodne z reakcjami osób spoza Jaworzna, które przyjeżdżają do naszego miasta po raz pierwszy. Większość z nich spontanicznie wypowiada słowa: „Ale u was zielono!” Według 45% jaworznian pozytywnie wyróżnia nas GEOsfera, a według 36% – tereny zielone i parki. Poczekajmy dwa lata na kolejne badania, już po zakończeniu rewitalizacji Sosiny…

Trochę trudniej przychodzi mieszkańcom precyzyjne wskazanie, czego w Jaworznie brakuje, a mają to inne miasta. Aż 37% pytanych nie potrafi wskazać takich elementów. Być może w tym tkwią przyczyny zauważalnych coraz bardziej problemów z JBO – wyhamowania początkowego impetu i popularności. Po prostu ludzie nie mają pomysłów. Ileż w końcu można wybudować placów zabaw, siłowni „pod chmurką” czy boisk? Zwłaszcza, że nasycenie miasta tego rodzaju infrastrukturą jest już duże – tylko 3% respondentów w badaniu wskazało na niedobór obiektów sportowych.

Co jaworznianie najlepiej oceniają w mieście? W pięciostopniowej skali ocen najwyższe oceny zbiera infrastruktura rowerowa (budowa Velostrady jest najbardziej znaną miejską inwestycją) oraz komunikacja miejska zapewniana przez PKM Jaworzno – obie uzyskały ocenę 4,6. Na 4,5 mieszkańcy ocenili tempo rozwoju miasta, a na 4,3 ilość zieleni. W dalszej kolejności znalazły się wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz dostęp do obiektów sportowych – dostały notę 4,1. We wszystkich wskazanych sferach oceny były wyższe niż przed dwoma laty.

Lepsze noty niż w 2016 roku uzyskało 12 z 13 objętych badaniem zadań, które realizuje samorząd. Jedynie w zakresie informowania mieszkańców, o tym co dzieje się w mieście ocena była identyczna jak przed dwoma laty (3,9). A to wskazuje wyraźnie, że miasto się rozwija i czyni to zgodnie z oczekiwaniami jaworznian.

Na koniec „wisienka na torcie”. Tylko jeden na dziesięciu jaworznian uważa, że to źle, iż nasze miasto nie weszło do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przypomnijmy ankietę z lutego 2017 roku, której wyniki stały się jednym z najistotniejszych czynników, które wpłynęły na decyzję o zachowaniu odrębności Jaworzna od metropolii. Wówczas 76% jaworznian było przeciwko akcesowi do GZM, a 23% za wejściem. Dzisiaj, kiedy możemy obserwować i oceniać metropolię w działaniu, już tylko 10% mieszkańców miasta wyraża żal, iż nie staliśmy się jej częścią, 65% jest z tego powodu zadowolona, a jeden na czterech ankietowanych nie potrafi zająć stanowiska.

Najnowsze

To Top