Z miasta

GEOsfera z nagrodą ministerstwa

Miasto Jaworzno oraz Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera otrzymały główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Środowiska „GEOLOGIA 2018”. Nagroda została przyznana w kategorii popularyzacji geologii i geośrodowiska.

GEOsferę doceniają nie tylko mieszkańcy naszego miasta i osoby przyjezdne. To nie tylko miejsce, którym można się pochwalić przed znajomymi. To również miejsce, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne dla każdej grupy wiekowej – od najmłodszych, poprzez studentów, a skończywszy na seniorach.

GEOsferę doceniło również Ministerstwo Środowiska i Główny Geolog Kraju. Na początku grudnia dotarła do nas wiadomość, iż główną nagrodę „GEOLOGIA 2018” w kategorii popularyzacji geologii i geośrodowiska otrzymało Jaworzno i GEOsfera, jako podmiot najlepiej realizujący w Polsce zadania z zakresu szerzenia wiedzy na temat geologii.

Nagroda zostanie oficjalnie wręczona 31 grudnia 2018 roku. Od tej chwili „Geosfera” będzie mogła na wszystkich materiałach promocyjnych, edukacyjnych i w korespondencji posługiwać się logo i tytułem Nagrody „GEOLOGIA 2018”. Z tytułem i statuetką związana jest również nagroda pieniężna ufundowana przez Ministerstwo Środowiska.

Najnowsze

To Top