Z miasta

Jaworzno sformalizuje współpracę z brytyjskim miastem. Hereford będzie naszym partnerem

fot. UM Jaworzno

Na środowej sesji Rady Miejskiej (19 grudnia) radni głosować będą propozycję podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Hereford w Wielkiej Brytanii. Jednym z pierwszych celów będzie umożliwienie wzajemnej wymiany młodzieży w ramach projektów edukacyjnych, a w dalszej kolejności nawiązanie współpracy gospodarczej i wspieranie kontaktów między przedsiębiorcami z Jaworzna i hrabstwa Hereford.

Hereford to angielskie miasto, leżące w pobliżu granicy z Walią. Zamieszkuje je około 53 tysięcy mieszkańców, w tym ponad trzy tysiące Polaków. Właśnie dobre relacje z polską społecznością, jak i chęć zawiązania współpracy z polskim miastem skłoniły ówczesnego burmistrza Jima Kenyona do nawiązania w 2017 roku bliższych kontaktów z Jaworznem i spotkania z prezydentem Pawłem Silbertem.

Jeszcze w czerwcu 2017 roku – po wizycie przedstawicieli władz miejskich Hereford w Jaworznie i następnie rewizycie – Rada Miasta Hereford dyskutowała na temat nawiązania formalnych partnerskich stosunków z Jaworznem. Na sesji podkreślano między innymi doświadczenia naszego miasta we wprowadzaniu taboru elektrycznych autobusów, projekty dotyczące elektromobilności oraz testowania pojazdów autonomicznych. Wskazywano na ideę zrównoważonego transportu realizowaną w Jaworznie poprzez choćby budowę Velostrady i plan wprowadzenia systemu roweru miejskiego. Jednym z elementów, który również zainteresował brytyjskich radnych był… Tour de Pologne, który okazuje się imprezą najefektywniej kreującą wizerunek Jaworzna.

Radni z Hereford zauważyli, iż nawiązanie partnerstwa stanowiłoby znakomitą okazję do wymiany młodzieży i przyniosłoby korzyści dla studentów powstającego uniwersytetu w Hereford. Mogliby oni nawiązywać nowe kontakty i poznawać kulturę kontynentalnej Europy.

Radni z Hereford stwierdzili, iż nawiązanie bliskiej współpracy („twinning”) z Jaworznem jest znakomitym pomysłem i jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem dalszych działań w tym kierunku.

Późniejsze komentarze mieszkańców Hereford (w mediach społecznościowych oraz na forum dyskusyjnym Hereford Voice) w przeważającej większości były bardzo pozytywne dla pomysłu ustanowienia Jaworzna miastem bliźniaczym. Mieszkańcy przypominali, iż w Hereford kolejne pokolenia Polaków mieszkają od II wojny światowej i stanowią ważną część społeczności miasta (tuż obok Hereford podczas wojny znajdowała się jedna z baz szkoleniowych RAF), więc te związki powinny być kontynuowane.

Mimo zmiany na stanowisku burmistrza, wola nawiązania współpracy z Jaworznem została podtrzymana. Na początku października bieżącego roku nowa burmistrz Hereford – Sue Boulter, odwiedziła z delegacją nasze miasto i wraz z prezydentem Silbertem podpisała list intencyjny o sformalizowaniu i rozwinięciu współpracy.

W najbliższą środę jaworzniccy radni będą mieli okazję przegłosowania uchwały w sprawie partnerstwa z Hereford. Współpraca ma być rozwijana na płaszczyźnie kulturowo-edukacyjnej (wymiana młodzieży), wymianie dobrych praktyk i kompetencji, a przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej – rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierania ich kontaktów międzynarodowych.

Partnerstwo z brytyjskim miastem może okazać się dla nas bardzo korzystne i przydatne. Zwłaszcza w perspektywie brexitu.

Najnowsze

To Top