Zdrowie

Jaworzno na szczycie klimatycznym

Przedstawiciele władz Jaworzna uczestniczyli w panelowych dyskusjach w ramach szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Zastępca Prezydenta Monika Bryl dzieliła się dobrymi praktykami, które wpływają korzystnie na czystość środowiska w mieście, a jednocześnie podnoszą jakość życia mieszkańców. Doświadczenia Jaworzna mogą stać się doskonałym przykładem dla innych rozwijających się miast.

Zastępca Prezydenta Monika Bryl wzięła udział 11 grudnia w Ministerialnym Okrągłym Stole w konwencji tzw. Dialogu Talanoa, który odbywał się w ramach szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Słowo „talanoa” pochodzi z języka Fidżi i oznacza prowadzenie partnerskiego dialogu, którego celem jest osiągnięcie wspólnego dobra.

Jaworzno było jedynym samorządem, którego przedstawiciele zostali zaproszeni do okrągłego stołu dialogu, prowadzonego przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigę Emilewicz. Obok wiceprezydent Bryl zasiedli ministrowie z Filipin, Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Malediwów, Mauritiusa, Monako, Palestyny, Uzbekistanu i Zimbabwe oraz polski minister środowiska – Henryk Kowalczyk.

Nieprzypadkowo Jaworzno zostało wyróżnione, gdyż według rządu, właśnie nasze miasto jest doskonałym przykładem zrównoważonego rozwoju, gdzie dbałość o stan środowiska idzie w parze z podniesieniem jakości życia mieszkańców. Tymi przykładami dobrych praktyk, inwestycji infrastrukturalnych i doświadczeń miała okazję podzielić się z partnerami dyskusji Monika Bryl. Jaworzno stanowi wzór, jak może się rozwijać miasto, które jest obarczone przemysłową spuścizną i musi nadrabiać zaległości infrastrukturalne sprzed dziesiątków lat.

– Postawiliśmy na te elementy, które w najwyższym stopniu wpływają na jakość życia. Zaczęliśmy od rozbudowy oczyszczalni ścieków, systemu kanalizacji i wodociągów. Na tę część infrastruktury miasto wydało już ponad 100 mln zł i zbliżamy się do blisko 100% pokrycia obszaru miasta siecią kanalizacyjną. O tym, jak była to potrzebna inwestycja, świadczy fakt, iż mieszkańcy niemal bez wahania przyłączali się do nowej sieci. Dzięki temu dbamy o stan wód gruntowych w mieście i mamy możliwość czerpania z własnych, czystych ujęć – podkreślała Monika Bryl.

Kolejnym elementem jaworznickiej strategii rozwoju były zmiany w zakresie transportu – budowa nowych dróg, rozwój systemu komunikacji publicznej oraz obranie kursu na elektromobilność.

– Nie budowaliśmy dróg po to, by zwiększyć ruch samochodowy, ale po to, by go wyprowadzić z Śródmieścia i dzielnic mieszkaniowych. Wiedzieliśmy, że dla miasta niska emisja – wynikająca z ruchu samochodów – jest dużym obciążeniem. Dochodziły do tego kwestie bezpieczeństwa drogowego. Dlatego zainwestowaliśmy i nadal inwestujemy w transport publiczny oparty o pojazdy elektryczne. Jesteśmy w tym zakresie prekursorami w Polsce, ponieważ w naszym mieście już połowa kursów jest realizowana przez autobusy elektryczne i ten udział sukcesywnie zwiększy się wraz z zakupami nowych pojazdów. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej między innymi poprzez wprowadzenie taniego biletu rocznego oraz rozwój siatki połączeń. Dzięki temu aż połowa transportu miejskiego jest realizowana komunikacją zbiorową, co jest znakomitym wynikiem na tle innych polskich miast – wskazywała Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna – Jesteśmy przykładem, że można zorganizować sprawny i efektywny transport publiczny, co oczywiście wpływa na obniżenie zanieczyszczeń powietrza wynikających z użytkowania samochodów indywidualnych.

Oczywiście wiceprezydent Bryl podkreśliła także, że to w Jaworznie powstała pierwsza w tej części Europy Velostrada. Po to, aby promować ekologiczne formy przemieszczania się po mieście.

Tematem dyskusji stała się również walka z tzw. niską emisją pochodzącą z przestarzałych kotłów ogrzewania w zabudowie jednorodzinnej. – W ciągu kilkunastu minionych lat przeznaczaliśmy środki budżetowe na dotacje dla mieszkańców, którzy deklarowali chęć wymiany starych źródeł ogrzewania na nowsze o mniejszych parametrach emisji. Przez ten okres gmina dofinansowała już około 5,5 tys. wniosków na łączną sumę ponad 10 mln zł. Aktualnie naszą ambicją jest wdrożenie rozwiązań, które całkowicie wykluczą emisję z indywidualnych gospodarstw domowych. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie możliwości technologicznych, które niesie z sobą fotowoltaika. Innym – starania, aby doprowadzić do rozwoju sieci ciepłowniczej i umożliwić korzystanie z ciepła systemowego w daleko większym zakresie – referowała dalsze zamierzenia władz gminy Monika Bryl.

Wszystkie inwestycje miasta wymagały nakładów liczonych w setkach milionów złotych i były możliwe dzięki skutecznemu ubieganiu się o dotacje z źródeł zewnętrznych – między innymi Unii Europejskiej. Sprzyjał temu fakt, iż Jaworzno dysponuje spójnymi projektami, które stanowią przykład polityki proekologicznej, ale też skupionej na wzroście standardu życia mieszkańców.

 

Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Jaworzna:

– O tym, że Jaworzno jest dobrym miejscem do życia świadczą nie tylko badania socjologiczne oraz badania opinii publicznej wśród mieszkańców. Warto zauważyć, iż 1/3 nowych mieszkań powstających w naszym mieście jest nabywana przez osoby spoza Jaworzna. To nowi mieszkańcy, którzy swoim wyborem i chęcią osiedlenia się u nas udowadniają, iż Jaworzno jest miastem atrakcyjnym i oferującym więcej niż inne ośrodki miejskie.

W moim przekonaniu wyróżnikiem naszego miasta jest olbrzymi udział w powierzchni terenów zielonych i miejsc do rekreacji oraz wysoki standard usług publicznych, za które odpowiada gmina.

Nasze miasto się nadal rozwija i czyni to w ten sposób, aby te atuty jeszcze bardziej wykorzystać. Poprzez aktywną politykę proekologiczną i rozwój oparty o nowe technologie. Stawiamy sobie ambitne cele, ale jak najbardziej realne – będziemy je skutecznie realizować.

Najnowsze

To Top