Sport i rekreacja

Szansa dla klubów na dodatkowe środki

Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy ponad 6 mln zł na dofinansowanie kultury fizycznej. W ramach dwóch konkursów o uzyskanie dodatkowych środków mogą ubiegać się także jaworznickie kluby sportowe. Województwo zapewni dotacje w wysokości nawet do 80% kosztów zgłoszonych do konkursu projektów.

Jaworzno przeznacza w bieżącym roku 1 mln zł na dofinansowania dla lokalnych klubów sportowych. Już wkrótce poznamy listę beneficjentów oraz sumy przypadające na każdego z nich.

Ale samorząd gminy nie jest jedynym miejscem, gdzie jaworznickie kluby sportowe mogą poszukiwać wsparcia finansowego dla realizacji swoich projektów. Kolejną szansę na dodatkowe środki stwarza samorząd województwa. W bieżącym roku Województwo Śląskie na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przeznaczy 6 mln zł. Po te pieniądze mogą sięgnąć także jaworznickie kluby.

W pierwszym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa dofinansowywane będą zadania z zakresu m.in. organizacji i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych; organizacji szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych; organizacji przedsięwzięć dotyczących „sportu dla wszystkich” czy też badania diagnostyczne i lekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo.

Dofinansowanie na poziomie 80% kosztów projektu można przeznaczyć np. na opłacenie trenerów i instruktorów (umowy zlecenia i o dzieło), zakup sprzętu sportowego, opłaty startowe, obsługę sędziowską, transport, wyżywienie, zakwaterowanie.
W drugim z konkursów wsparta zostanie tylko organizacja imprez na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szkolenie w zakresie sportów lotniczych i motorowych.

W obu konkursach ubiegający się o dofinansowanie powinni składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 21 stycznia 2019 roku (godz. 14.00). Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi zaś do 8 lutego 2019.

Najnowsze

To Top