Z miasta

Historycy o „Obozie dwóch totalitaryzmów”

Muzeum Miasta Jaworzna przygotowało prawdziwą gratkę dla miłośników historii naszego miasta. Niedawno ukazała się nowa książka „Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943-1956, tom 3” pod redakcją Adriana Ramsa.

Ciekawa i kontrowersyjna historia jaworznickiego obozu koncentracyjnego cały czas wzbudza emocje. Nowa monografia składa się z ośmiu recenzowanych artykułów naukowych, opartych na najnowszym stanie badań, rzucających światło na słabo bądź zupełnie nierozpoznane aspekty historii obozu. Redaktorem naukowym tomu był Adrian Rams, opracowanie graficzne wykonał Sławomir Śląski. Książkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna.

W skład książki wchodzą następujące artykuły:

  • Adrian Rams, Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla więźniów ze strony lokalnej społeczności;

  • Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego;

  • Adam Dziurok, „Proszę o zwolnienie człowieka, ktury jest bezwiny”. Prośby mieszkańców województwa śląskiego o zwolnienie z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1946);

  • Sebastian Rosenbaum, Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie w strukturach Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (od listopada 1945 roku);

  • Dariusz Węgrzyn, Trudna droga do domu. Centralny Obóz Pracy Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez NKWD w 1945 roku i deportowanych do ZSRS mieszkańców województwa śląskiego;

  • Ewa Michna, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci;

  • Bogusław Kopka, Obóz jaworznicki w latach 50. XX wieku;

  • Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci.

Książka została wydana w 2018 roku w ramach zadania „Organizacja obchodów 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie”, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci”. Oprócz wydania monografii zadanie obejmowało organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej i wykonanie stałej wystawy plenerowej na terenie byłego obozu.

Najnowsze

To Top