Zdrowie

Działania dla poprawy jakości powietrza

Ostatnia sesja Rady Miejskiej wywołała dyskusję na temat prowadzonych w Jaworznie działań, których celem jest poprawa jakości powietrza. Warto wspomnieć, że Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Jaworzna, dający możliwość uzyskania dotacji do wymiany systemów grzewczych, jest realizowany już od 15 lat.

Dofinansowanie do eksploatacji, a następnie do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, dla mieszkańców Jaworzna realizowane było już w latach 1999 – 2003 r. Następnie w 2004 r. opracowano i wdrożono pierwszy Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Jaworzna na lata 2004-2008, a potem kolejne na lata 2009-20012 i 2013-2016, a obecnie realizowany jest program na lata 2017-2020. W latach 2004-2018 z dotacji skorzystało ponad 5500 osób. Kwota dofinansowań przez te wszystkie lata wyniosła 10 353 000 zł. Dokładne liczby na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela:

– Mieszkańcy Jaworzna, którzy decydują się zainstalować w swoich budynkach mieszkalnych ekologiczne systemy grzewcze, mogą ubiegać się o dotację celową w wysokości 23 proc. do kosztów ekologicznych urządzeń grzewczych oraz ich montażu jak między innymi: kotły gazowe, pelletowe, olejowe, węglowe wyłącznie klasy 5, pompy ciepła, wymienniki ciepła jak również do zakupu i montażu urządzeń grzewczych wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej jak: pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy solary. Maksymalna kwota dofinansowania do danej inwestycji nie może przekroczyć 3 tys.zł brutto. Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza przez montaż ekologicznych systemów grzewczych, których konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji, a następnie zawarcie z Gminą Jaworzno umowy o udzielenie dotacji. Realizacja dofinansowania następuje według kolejności złożonych wniosków – informują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Kolejnym programem, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie, jest rządowy program Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a możliwe formy pomocy to dotacja lub pożyczka. W celu ułatwienia Mieszkańcom dostępu do informacji i możliwości pozyskania dofinansowania, Prezydent Miasta Jaworzna wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z deklaracją chęci utworzenia w Urzędzie Miejskim w Jaworznie punktu konsultacyjnego WFOŚ, w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworzno zadeklarowała, że tworząc punkt konsultacyjny zapewni lokal i niezbędne wyposażenie stanowiska.

Dodatkowo Prezydent Miasta podejmuje działania przy współpracy z GIOŚ i WIOŚ – niedawno wyraził chęć udostępnienia terenu należącego do gminy w celu postawienia na nim mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza.

Warto wiedzieć, że Urząd Miejski zakupił 19 czujników, które są zlokalizowane w całym mieście i pobierają takie dane jak temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie i stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Wyniki pomiarów można sprawdzać korzystając z aplikacji Airly lub na stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/.

Najnowsze

To Top