Bezpieczeństwo

Seniorzy nie dają szans wyłudzaczom

Jaworzniccy seniorzy stawiają twardy opór telefonicznym oszustom i wyłudzaczom. Odsyłają ich z przysłowiowym „kwitkiem” i informują o zajściu Policję. Robią to, czego od dwóch lat uczą ich podczas kampanii prewencyjnych funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Ta zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjno-edukacyjna jaworznickiej Policji wspierana przez samorząd przynosi wreszcie oczekiwane skutki. W bieżącym roku doszło już do 27 prób wyłudzeń. Żaden senior nie dał się oszukać!

Przestępcy działają systematycznie. Danego dnia obierają za cel konkretne miasto i wykorzystując zdobyte pokątnie dane teleadresowe osób w podeszłym wieku, przypuszczają skomasowany atak. W bieżącym roku mieliśmy w Jaworznie już trzy takie fale ataku wyłudzaczy.

Pierwsza nastąpiła 23 stycznia, kiedy oszuści podjęli osiem prób telefonicznych oszustw, których celem byli jaworzniccy seniorzy. Niemal wszystkie opierały się o metodę „na wnuczka”. Oszuści podają się telefonicznie za członków rodziny, ich przyjaciół lub policjantów i w dramatyczny sposób opowiadają o wypadku drogowym, który spowodował np. syn lub wnuk. Warunkiem uniknięcia przez niego więzienia ma w tej „baśni” być przekazanie pieniędzy na wpłacenie kaucji lub odszkodowania dla pokrzywdzonych. Ta psychologiczna zagrywka z reguły działała na przejętych seniorów.

W Jaworznie już nie. Jaworzniccy seniorzy po wysłuchaniu rozmówcy, zamiast sięgać po swe wieloletnie oszczędności, wybierali numer Komendy Miejskiej Policji, weryfikowali usłyszaną „legendę” i informowali o próbie oszustwa.

Kolejna fala telefonów od oszustów nastąpiła 29 stycznia. Tym razem próbowano wyłudzić pieniądze od dziewięciu osób w podeszłym wieku. Znowu bezskutecznie i sprawcy nie zaliczyli w Jaworznie „złotego strzału”.

Ponowny skomasowany atak przestępców miał miejsce w ostatni wtorek (19 lutego). Telefony rozdzwoniły się aż u dziesięciu osób w różnych osiedlach Jaworzna – m.in. Szczakowej, Podwalu, Podłężu, Wilkoszynie. Prawdopodobnie z powodu braku skuteczności dotychczasowej „baśni”, oszuści wypróbowali kilka jej kreatywnych wariantów. Pojawiła się na przykład historia o wypadku narciarskim wnuczka podczas wyjazdu na ferie i pieniądzach potrzebnych na specjalistyczny zabieg lub o akcji Policji, która chce ująć groźnego hakera przechwytującego elektroniczne przelewy między kontami bankowymi. Ta ostatnia „baśń” jest szczególnie interesująca. Widać, że przestępcy zaczynają bać się „wpadki” na gorącym uczynku podczas przejęcia wyłudzonych pieniędzy, więc eliminują tę potrzebę. Podają numer konta, na który ofiara ma przelać środki. Konta z największym prawdopodobieństwem założonego na tzw. „słupa”.

– Nagabywani telefonicznie seniorzy z Jaworzna i tym razem nie dali żadnych szans oszustom. Działali zgodnie z wzorcem postępowania, który był im przekazany przez funkcjonariuszy podczas cyklu spotkań Akademii Bezpieczeństwa, na pogadankach podczas miejskich pikników oraz kolportowany w postaci ulotek. Nie wdawali się z oszustami w dłuższą rozmowę, lecz rozłączali się, a następnie natychmiast informowali o zajściu najbliższych członków rodziny oraz Policję – podkreśla starszy aspirant Monika Śliwińska z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. – Jestem dumna z naszych seniorów, ponieważ wykazali się czujnością i nie pozwolili się oszukać. Nasza kampania informacyjno-edukacyjna przynosi efekty.

St. asp. Monika Śliwińska, która była odpowiedzialna za kampanię skierowaną do seniorów, przyznaje, że akcja informacyjna organizowana we współpracy z władzami samorządowymi Jaworzna nadal będzie kontynuowana.

– Musimy promować takie postawy, które ograniczą ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Jest to wyjątkowo ważne, jeśli chodzi o osoby w podeszłym wieku, które często żyją samotnie, bywa że trudno do nich bezpośrednio dotrzeć, a są szczególnie narażone na atak ze strony przestępców – zauważa. – Oprócz spotkań z funkcjonariuszami, rozkolportujemy w tym roku ostrzegawcze naklejki, które będzie można umieścić obok aparatów telefonicznych. Tak, aby potencjalna ofiara oszustwa, za każdym razem odbierając telefon stacjonarny miała przed oczyma ostrzeżenie oraz właściwy model zachowania.

Od początku roku na 27 prób oszustw telefonicznych, których ofiarami mieli paść jaworzniccy seniorzy, żadne się nie powiodło. Ten wynik został już zauważony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jeszcze chwila i to nie seniorzy w Jaworznie będą obawiać się oszustów, lecz oszuści będą musieli bać się jaworznickich seniorów. I brać pod uwagę, że próba telefonicznego wyłudzenia pieniędzy w naszym mieście wiąże się ze zwiększonym ryzykiem „wpadki”. Seniorzy vs przestępcy – 27:0!

Najnowsze

To Top