Edukacja

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Dla rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów zaczyna się gorący okres. 1 marca rusza rekrutacja do jaworznickich szkół i przedszkoli.

20 przedszkoli i 22 szkoły podstawowe czekają na nowych uczniów. Chociaż rok szkolny ruszy dopiero we wrześniu, to już teraz rodzice muszą znaleźć miejsce dla swoich pociech w odpowiednich placówkach, tak by w kwietniu znane już były ostateczne listy zakwalifikowanych. Podobnie jak w poprzednich latach rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Tysiące przedszkolaków

Z roku na rok coraz więcej dzieci korzysta z zajęć przedszkolnych a liczba miejsc zarówno w publicznych jak i prywatnych przedszkolach szybko się zapełnia. Tylko w ubiegłym roku wychowanie przedszkolne w Jaworznie publicznych placówkach rozpoczęło ponad 2600 dzieci. Ile miejsc będzie dostępnych w tym roku dowiemy się 28 lutego. Aktualnie rodzice przedszkolaków, które już korzystały z miejskich placówek w roku szkolnym 2018/19, mają czas do 27 lutego by złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Takie druki dostępne są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Gdy ten etap zostanie zakończony placówki będą w stanie podać ilość pozostałych wolnych miejsc i ruszyć z rekrutacją.

Od 1 marca przedszkola rozpoczną przyjmowanie wniosków, które można wypełnić na dwa sposoby. Najłatwiej będzie wykonać to drogą elektroniczną, logując się na stronie nabordoprzedszkola.pl/jaworzno. Co ważne wypełniony elektronicznie wniosek trzeba razem z załącznikami dostarczyć do pierwszej wybranej placówki. -Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola – przypomina Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Jeżeli ktoś preferuje tradycyjną formę „papierową”, to wniosek można pobrać z przedszkola pierwszego wyboru, wypełnić go, podpisać i złożyć w tym przedszkolu. W takiej sytuacji to pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego. Rodzice mogą wskazać maksymalnie trzy przedszkola. Termin przyjmowania wniosków mija 15 marca.

Po złożeniu wniosku i sprawdzeniu go przez dyrektora placówki do pracy przystąpi komisja rekrutacyjna, która przydzieli punkty za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzice powinni pamiętać, że o przyjęciu do danej placówki decyduje nie kolejność złożenia wniosku, ale właśnie ilość punktów. 29 marca o godzinie 12:00 komisja rekrutacyjna ogłosi listę zakwalifikowanych kandydatów. Następnie do 5 kwietnia rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka i dopiero wtedy zostanie ono pełnoprawnym przedszkolakiem. W przypadku gdyby dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli, gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Pora na pierwszaki

Praktycznie równolegle do rekrutacji do przedszkoli rusza także nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 22 jaworznickie szkoły mają przydzielone określone obwody i to tam w pierwszej kolejności powinni zgłaszać się rodzice. Jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami może także rekrutować dzieci zamieszkałe poza jej obwodem. 1 marca o godzinie ósmej rano pod adresem jaworzno.podstawowe.vnabor.pl ruszy elektroniczny system umożliwiający złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. – System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją – informuje urząd miejski. System będzie działał do 15 marca do godziny 15:00. Po zamknięciu rekrutacji specjalna komisja zajmie się weryfikacją wniosków, a 4 kwietnia podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia kandydata do danej szkoły, 12 kwietnia opublikowane zostaną ostateczne listy i wtedy też ruszy ewentualna procedura odwoławcza.

Rodzicie dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przebiegać będzie z odrębny sposób. W Jaworznie obecnie działają obecnie trzy szkoły z oddziałami integracyjnymi – SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 7. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub do Wydziału Edukacji przy ul. Dwornickiego, gdzie mogą pobrać wniosek o wydanie skierowania lub zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia. Następnie taki wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego.

Najnowsze

To Top