Edukacja

O dwujęzyczności w ZSO słów kilka…

Posługiwanie się językiem angielskim to dla dzisiejszej młodzieży nie tylko kolejna umiejętność, ale i konieczność. Dla współczesnych młodych Polaków to przepustka do wielkiego świata, wrota do kariery i lepsza przyszłość, wszystko to nasza szkoła może zagwarantować Państwa dziecku.

Oddziały dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących to już kilkunastoletnia tradycja, pasmo sukcesów i jedna z wielu rzeczy, które odróżniają tę szkołę od innych w mieście. Żadna inna placówka w Jaworznie nie zagwarantuje swoim uczniom ani tak intensywnego rozwoju językowego, ani tak wielu okazji i różnorodnych możliwości zdobywania wiedzy z zakresu języka angielskiego. Dowodem na to są absolwenci studiujący za granicą oraz na polskich uczelniach z wykładowym językiem angielskim. Co roku uczniowie klas dwujęzycznych zdobywają laury w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Od lat żadna inna szkoła w mieście nie może się pochwalić laureatami i finalistami najważniejszego kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, a nasi uczniowie zdobyli te tytuły prawie trzydzieści razy. Należy również wspomnieć o egzaminach zewnętrznych, które uczniowie średnio zdają z ponad 90% wynikiem.

W oddziałach dwujęzycznych język angielski jest prowadzony w wymiarze 5-6 godzin tygodniowo według kursów na poziomie rozszerzonym, a zajęcia takie jak chemia, geografia czy wiedza o społeczeństwie są częściowo prowadzone w języku angielskim. W Szkole Podstawowej nr 2 dodatkowo prowadzone są modyfikacje programu nauczania wzbogacające wiedzę uczniów o elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych oraz wdrażające słownictwo przedmiotowe i tematyczne. Natomiast w III Liceum Ogólnokształcącym są to zajęcia fakultatywne w postaci konwersacji, języka biznesu oraz kultury i literatury. Młodzieży oddziałów dwujęzycznych oferuje się mnóstwo ciekawych form sprawdzenia swoich umiejętności językowych i rozwijania swoich zainteresowań podczas ciekawych zajęć, prezentacji, spotkań, debat, dyskusji i przedstawień. Ponadto, uczniowie co roku mają możliwość wzięcia udziału w obozie językowo – kulturowym i odbywania zajęć z native speakerami. Taka oferta edukacyjna daje uczniom możliwość sprawdzenia w praktyce poziomu ich własnych umiejętności językowych.

Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, doskonała baza dydaktyczna, nowoczesne podręczniki, specjalnie opracowane materiały dodatkowe, wysoki poziom nauczania oraz wszystko to, co zostało już wyżej wymienione, gwarantuje rozwój osobisty, pełną satysfakcję ucznia z wykorzystania swojego potencjału, a także radość z tego, że znalazł takie miejsce, gdzie może się realizować. Oddziały dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę” dla wszystkich młodych ludzi, którzy są świadomi konieczności rozwoju językowego i osobowościowego, chcą odnieść sukces, wyćwiczyć pamięć oraz logiczne i analityczne myślenie.

Do oddziałów dwujęzycznych obowiązuje egzamin wstępny z zakresu kompetencji językowych i języka angielskiego. Wszystkie informacje znajdują się na stronach szkoły pod adresem: www.zso.jaworzno.edu.pl oraz Facebooku szkoły

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim dla klasy siódmej, który zostanie otworzony w ZSO Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul Towarowej 61 w Jaworznie.

Do oddziału dwujęzycznego nie obowiązuje tak zwana rejonizacja, nabór jest poza obwodowy, co znaczy, że każdy chętny szóstoklasista może starać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej.

Autor: Ksymena Krupińska – Pluta

Najnowsze

To Top