Z miasta

W Jaworznie powstaną nowe łąki?

Pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w mieście jest bardzo wiele. Jaworzno od jakiegoś czasu zaczęło stawiać na łąki kwietne, które coraz lepiej wpisują się w miejski krajobraz.

Pierwsze próby odtwarzania naturalnych łąk kwietnych, które w Jaworznie w wielu miejscach zaniknęły, pojawiły się około 5 lat temu. Typowe dla naszych terenów murawy ciepłolubne to te obszary gdzie latem możemy spotkać owce, czyli rejon Sodowej Góry, Góry Wielkanoc i bacówki w Arbotetum Park Gródek. Od 2 lat natomiast trwa odtwarzanie takiej łąki także na terenie Arboretum Park Gródek przy ul. Płetwonurków.

Naturalne kosiarki

Mogłoby się wydawać, że łąki jako takie nie wymagają większej opieki. To jednak nie jest prawda – opuszczone łąki kwietne z upływem czasu zmieniają bowiem swój charakter i tracą wyjątkowość. Dlatego w Jaworznie postawiono na naturalne metody pielęgnacji a do współpracy zatrudniono m.in. owce. – W tych rejonach próbujemy wykorzystać naturalne metody regeneracyjne środowiska, które tylko wspomagamy, odpowiednim koszeniem lub korzystając z wypasu owiec. Dodatkowo w 2018 r. na terenie byłego składowiska odpadów próbujemy utworzyć taką łąkę – wysialiśmy tam 45 kg nasion kwiatów łąkowych i liczymy, że może jeszcze nie w tym roku, ale już za niedługo, to niegdyś zdewastowane miejsce, będzie ogromna kwietną łąką. Trzeba jeszcze wspomnieć o projekcie realizowanym z Uniwersytetem Śląskim gdzie w ramach projektu BioGalmany, odtwarzamy murawy galmanowe, które także są pięknie kwitnącymi Łąkami, na Długoszynie, Sodowej Górze i Górze Wielkanoc – wyjaśnia Marcin Tosza z Wydziału Ochrony Środowiska UM. W przypadku Projektu BioGalmany miasto korzysta ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy odtwarzaniu muraw kserotermicznych, tam gdzie korzystamy z owiec, ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W ostatnich dniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zdecydował o wsparciu kwotą 45 800 zł zadania „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2019”. Dzięki temu można będzie zakupić większą liczbę zwierząt, które zadbają o miejskie łąki.

Trudne początki

Jedną z przeszkód w tworzeniu łąk kwietnych od podstaw są wbrew pozorom dość wysokie koszty. Trzeba najpierw pozbyć się trawy, to wiąże się z odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi, następnie zdobyć odpowiednie mieszanki nasion, bez gatunków obcych czy inwazyjnych, a takie są bardzo drogie. No i efekt nie zawsze jest zadowalający. Niestety w glebowym banku nasion dominuje nawłoć – roślina niezwykle ekspansywna i bardzo niepożądana, którą trzeba zwalczać. Dlatego w początkowym okresie łąka może wymagać trochę więcej pracy i czasu. Ale gdy osiągnie się zakładany efekt jest już z górki. W wielu przypadkach, takie łąki lub ich zaczątki mamy, czasami nawet w centrach miast i przy drogach. Ale niestety są one systematycznie niszczone poprzez zbyt częste ich koszenie. I tu dochodzimy do największego problemu, konieczności zmiany nastawienia mieszkańców. Ludzie lubią równo przystrzyżone trawniki, które dla środowiska są elementem niekorzystnym, ale dużo bardziej akceptowalnym. Łąka, szczególnie w centrum miasta może dla części mieszkańców kojarzyć się z brakiem odpowiedniej pielęgnacji terenu przez służby miejskie. Są okresy, w zależności od składu gatunkowego, kiedy przez krótki okres może ona wyglądać dla człowieka mało atrakcyjnie. Ale dalej jest rajem dla owadów czy ptaków. Na szczęście nastawienie do łąk się zmienia i być może trzeba je jeszcze tylko dodatkowo oznakować.

Korzyści dla ludzi i przyrody

Łąka kwietna jest zawsze ogromnym skarbem dla przyrody, nieprawdopodobnie zwiększającym różnorodność biologiczną obszaru. Jest także stosunkowo prosta w utrzymaniu, w przeciwieństwie do trawników, wymaga koszenia tylko raz w roku, a czasami nawet rzadziej, nie trzeba jej nawozić, nie wysycha podczas upału. Gdy pojawią się kwiaty, pojawiają się też pszczoły, motyle i ptaki szukające pożywienia. Łąki pomagają zachować cenną wodę oraz w jakimś zakresie zatrzymują pyły. Zalet jest wiele, przeciwwskazań niewiele. Mimo to wciąż jeszcze w wielu miastach istnieją obawy przed zakładaniem kolejnych łąk. W Jaworznie ostatnio pojawił się pomysł by utworzyć większą ilość miejskich łąk. Urzędnicy zastanawiają się nad ich lokalizacją i chętnie podejmują dyskusję z mieszkańcami, którzy często mają sporo ciekawych sugestii. Warto włączyć się w debatę i wyrazić swoje zdanie na temat zagospodarowania terenu w mieście, tak by otoczenie wokół nas wspólnymi siłami zmieniało się na lepsze.

Najnowsze

To Top