Z miasta

Historyczny konkurs w Muzeum

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza uczniów do udziału w miejskim konkursie historycznym pt. Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956.

Jaworznickie muzeum już po raz trzeci w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizuje konkurs, którego celem jest szerzenie wiedzy i pamięci o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi.

W tym roku konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej przeznaczonej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów oraz starszej dla – uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak zwykle dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. Konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna 29 marca 2018 r. o godz. 12.00 w formie testu. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą mailową pod adresem adrian.rams@muzeum.jaw.pl, zapisy trwają do 27 marca. Wszelkie dokumenty potrzebne dotyczące konkursu znaleźć można na stronach internetowych jaworznickiego muzeum.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.

Najnowsze

To Top