Z miasta

Więcej miejsc w ciężkowickim przedszkolu

fot. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic

Miejska Biblioteka Publiczna przekaże jedno z pomieszczeń bibliotecznych filii Ciężkowice do wykorzystania jako kolejną salę dydaktyczną dla Przedszkola Miejskiego nr 4. Decyzja dyrekcji biblioteki w porozumieniu z władzami miasta poprawi dostęp do edukacji przedszkolnej w Ciężkowicach.

Przedszkole Miejskie nr 4 oraz filia biblioteki dzielą ten sam budynek w Ciężkowicach. Od ubiegłego roku trwały rozmowy o możliwości przekazania jednego z pomieszczeń bibliotecznych do wykorzystania przez przedszkole.

– Z rozmów z mieszkańcami wynikało, iż jest wyraźna potrzeba, aby poprawić dostęp do ciężkowickiego przedszkola poprzez zwiększenie liczby oddziałów. Na przeszkodzie stały kwestie lokalowe. Dlatego podjąłem starania, aby doprowadzić do porozumienia wszystkich instytucji, które w budynku działają oraz zapewnić wsparcie dla tego pomysłu ze strony władz miasta. W efekcie już wkrótce przedszkole zyska kolejną salę dydaktyczną, a biblioteka przeprowadzi rewitalizację swoich pomieszczeń – mówi ciężkowicki radny Mirosław Pieczara.

Już teraz trwają ze strony biblioteki przygotowania do zmian, a polegają one na selekcji i odświeżeniu księgozbioru w ciężkowickiej filii. Zgodnie z zasadami sztuki bibliotecznej, książki nieczytane przez 7 lat podlegają selekcji (czyli wycofaniu z księgozbioru). W Ciężkowicach część księgozbioru nie była wypożyczana nawet od 10 lat. Książki te zostaną wymienione na nowości wydawnicze i pozycje o większej popularności.

– Porozumienie z Przedszkolem Miejskim nr 4 stało się dla naszej instytucji bodźcem do przekształcenia działalności Filii Ciężkowice na przestrzeń bardziej dostosowaną do potrzeb mieszkańców Ciężkowic, a co za tym idzie uaktualnienie księgozbioru i stworzenia Biblioteki Przedszkolaka – atrakcyjnego i przyjaznego miejsca dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy – podsumowuje Monika Ryter, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

Najnowsze

To Top