Edukacja

Nauczyciele w Jaworznie będą strajkowali

Od wielu miesięcy napięcie na linii nauczyciele – rząd nieustanie rośnie. Ostatnie próby porozumienia związkowców z władzami kraju spełzły na niczym. Sytuacja jest trudna i wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia dojdzie do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, w którym udział wezmą także jaworznickie placówki oświatowe.

Kiepskie zarobki nauczycieli, przeładowana podstawa programowa – to tylko niektóre z problemów, które od lat prześladują polską edukację. Ostatnio kłopoty w szkolnictwie narastają w szybkim tempie, a konflikt na linii nauczyciele – rząd nabrał mocy. O tym, że nauczyciele zarabiają niewiele wiadomo od dawna. Co jakiś czas przyznawane są co prawda niewielkie podwyżki, te jednak w żaden sposób nie rozwiązują problemów. – Ostatnia podwyżka, jaką nauczyciele otrzymali od stycznia tego roku to ok. 120 zł w najwyższym progu. Po tej podwyżce wypłata nauczyciela z 35 letnim stażem, o najwyższym stopniu awansu zawodowego i najwyższym wykształceniu pedagogicznym wynosi zaledwie 2800zł – opowiada Bogumiła Wacławek z oświatowej Solidarności. Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej jaworzniccy radni zdecydowali się wystosować apel do minister edukacji Anny Zalewskiej w sprawie podniesienia płac nauczycieli. Brak porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek narasta i coraz bardziej realna staje się groźba strajku.

Jak w czwartek informował Związek Nauczycielstwa Polskiego, w skali kraju co najmniej 79% placówek oświatowych zdecydowało się o przystąpieniu do strajku. W Jaworznie ZNP przeprowadziło referendum strajkowe w 50 placówkach oświatowych i aż 48 potwierdziło swoją gotowość do strajku. Oznacza to, że – o ile nie dojdzie do jakiegoś przełomu – od 8 kwietnia większość placówek oświatowych, tak w Jaworznie jak i całym kraju, będzie strajkowała. Swoje referendum w sprawie strajku 1 i 2 kwietnia przeprowadzi też NSZZ Solidarność. – Patrząc na desperację nauczycieli, na rozpoczętą głodówkę w okupowanym kuratorium w Krakowie, myślę że rząd zrozumie, że nie ma mowy o odstąpieniu od strajku – komentuje Bogumiła Wacławek. Jeżeli strajk ruszy w zaplanowanym dniu, to jego data może zbiec się z terminami egzaminów. 10, 11 i 12 kwietnia ma bowiem odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury. Trudno powiedzieć czy strajk zagrozi ich przeprowadzeniu, ale sytuacja staje się przez to jeszcze bardziej skomplikowana.

Postulaty ZNP i Solidarności Oświatowej różnią się od siebie – w jednym związkowcy są jednak zgodni – nauczyciele potrzebują podwyżek. ZNP domaga się zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Z kolei Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda m.in. podniesienia płac w oświacie, podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15%. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela. – Uważamy, że jest to rozsądna, możliwa do zrealizowania podwyżka – przekonuje Bogumiła Wacławek. – Jesteśmy za wspólnym protestem nauczycieli, chociaż to nie znaczy że idziemy wspólnym frontem z ZNP. Solidarność jest związkiem niezależnym, samorządnym, ma swoje postulaty, dążenia i swój sztab strajkowy – dodaje. Wspólnym celem wszystkim związkowców jest poprawa sytuacji w oświacie i jak widać, nawet przy odmiennych poglądach w wielu sprawach, rożne związki zawodowe potrafią ze sobą współpracować.

Strona rządowa cały czas twierdzi, że spełnienie postulatów płacowych nauczycieli jest nierealne, a sytuacja z każdym kolejnym dniem się zaognia. Ogólnopolski strajk nauczycieli może utrudnić przeprowadzenie egzaminów, ale obie strony jak na razie pozostają nieugięte. Przedstawiciele rządu pracują już nawet nad planem B, który miałby zabezpieczyć egzaminy, na razie trudno jednak o jakieś sensowne i faktycznie realne rozwiązania. W poniedziałek 1 kwietnia mają odbyć się rozmowy ostatniej szansy i wypada mieć nadzieję, że przyniosą jakiś przełom korzystny dla wszystkich stron. Rozwiązanie problemów związanych z systemem edukacji jest bowiem w interesie nas wszystkich a szczególnie młodych pokoleń, od wykształcenia których zależy przyszłość.

Bogumiła Wacławek, rzecznik Solidarności Oświatowej MOZ NSZZ „Solidarność” POiW w Jaworznie

– Strajk jako radykalna, ostra forma protestu nie powstał nagle. Wcześniej odbywały się pikiety, manifestacje, rozmowy – nic nie pomogło. Solidarność oświatowa zakończyła pozorowany dialog z minister edukacji panią Zalewską. Teraz to już sprawa nauczycieli i rządu. Dlaczego zdecydowaliśmy się na strajk w okresie egzaminów? Dlatego, że wcześniej byliśmy ignorowani i nie byliśmy traktowani poważnie. Egzaminy to jedyny czas, kiedy strajk nauczycieli dla wielu może być rzeczywiście nie w porę, ale dzięki temu nagle jesteśmy zauważeni. Nauczyciele walcząc o lepsze płace, walczą również o lepsze warunki nauczania, walczą o samego ucznia, który w całym tym zamieszaniu jest najważniejszy i każdy nauczyciel o tym wie! Nauczyciel lepiej opłacany, to nauczyciel z pomysłami z energią, nauczyciel kreatywny. Nasz związek – Solidarność Oświatowa jest przygotowany do strajku merytorycznie, to stosy pism, papierów, e-maili, godziny rozmów, spotkań. Do poniedziałku mamy jeszcze parę dni i ja osobiście, jak i wielu innych nauczycieli, mam nadzieję, że rząd podejmie takie działanie, które usatysfakcjonuje nauczycieli i przyzna podwyżki w takiej kwocie, by polski nauczyciel nie musiał wstydzić się swojej wypłaty. Rząd przekazując ostatnio pieniądze różnym grupom społecznym, a przekazał ich trochę, powinien się zastanowić czy pieniądze należy konsumować czy inwestować. Łożenie na oświatę to inwestycja w przyszłość. Cały czas jest szansa, że unikniemy strajku. Z niecierpliwością i nadzieją czekamy, na spełnienie przez rząd RP naszych postulatów.

Najnowsze

To Top