Edukacja

Jaworznickie przedszkolaki po angielsku

Niedawno nauczyciele wychowania przedszkolnego stanęli przed nowym wyzwaniem. MEN narzuciło na nich powinność uzupełnienia kwalifikacji o możliwość nauczania języka angielskiego swoich podopiecznych. Konieczność przeplatania przedszkolnej codzienności językiem angielskim zagościła w przedszkolach od września 2017 roku. Jaworzno w tym względzie nadąża za przepisami i dlatego właśnie najstarsze przedszkolaki miały możliwość zmierzyć swoje siły w I Miejskim Konkursie Znajomości Języka Angielskiego dla 6-latków pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.

Nauczyciele języka angielskiego uczący w przedszkolach i nauczyciele wychowania przedszkolnego zajmujący się sześciolatkami już od czerwca 2018 zaczęli przygotowania do konkursu poprzez warsztaty metodyczne prowadzone przez doradcę metodycznego z zakresu nauczania języków obcych – Annę Pławecką z udziałem zaproszonych gości z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie – Aleksandry Szymańskiej i Katarzyny Witosińskiej, które przybliżyły zagadnienie immersji językowej, a także dr Barbary Czwartos z RODN „WOM”, która przedstawiła wychowawcom przedszkoli temat rozwoju kompetencji językowych u najmłodszych. Z inicjatywą zorganizowania konkursu wyszły dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego – Marta Chowaniec z PM 3 i Agata Malczyk z PM6.

Jaworznickie przedszkola na dobre zaczęły wdrażać język angielski w codzienną rzeczywistość przedszkolną: podczas zabaw i czynności związanych z jedzeniem, myciem czy poobiednią drzemką. Nauczyciele szkolili się podczas warsztatów metodycznych, odbywali próby, konsultowali swoje metody z doradcą metodycznym i przygotowywali swoich podopiecznych pod czujnym okiem nauczycieli języka angielskiego. Przedszkola stworzyły tez kąciki języka angielskiego (English Language Area), które przedstawili jury konkursowemu jako piękne plakaty dekorujące salę, w której odbył się finał miejski.

Do konkursu dotrwali najodważniejsi i najbardziej pracowici. Etap przedszkolny konkursu odbył się 18 marca 2019. W przedszkolach miejskich nr 3, 6, 9, 14, 18, 22, 24, 25 nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili etap przedszkolny konkursu, w którym wzięło udział 168 przedszkolaków i 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego bez kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na prawach uczestników konkursu. Każde przedszkole wytypowało 3-osobową drużynę na finał miejski.

Finał konkursu odbył się 25 marca 2019 w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie przy ul. Koszarowej 20. W jury konkursowym zasiadły: dr Barbara Czwartos – konsultant ds. języków obcych RODN „WOM” w Katowicach, Anna Hassa – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18, specjalista z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej i nauczania języka angielskiego, organizator konkursu j. angielskiego dla klas 3 SP oraz Anna Pławecka – organizator konkursu Time for Englsih, doradca metodyczny z zakresu nauczania języków obcych. Gospodarzem konkursu był Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Rafał Soból, konkurs prowadziła Marta Chowaniec – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Miejskiego nr 3.

W finale wzięło udział 8 zespołów z 8 przedszkoli miejskich w Jaworznie w liczbie 24 przedszkolaków i 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego na prawach uczestników konkursu. Zespoły przygotowało 7 nauczycieli języka angielskiego. Rywalizacja była bardzo wyrównana, gdyż laureaci etapu przedszkolnego byli doskonale przygotowani do wykonywania trudnych dla siebie zadań. 6-latki wraz ze swoimi nauczycielami wychowawcami musiały wykazać się znajomością słownictwa z różnych dziedzin, zaśpiewać i odegrać piosenkę w języku angielskim, przedstawić scenkę po angielsku, poprawnie zareagować na przeczytane przez jury polecenia w języku angielskim, złożyć puzzle dotyczące kultury anglosaskiej, a nauczyciele mieli za zadanie

zobrazować pracę w kącikach języka angielskiego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Przedszkole Miejskie nr 14

Nauczyciel: Monika Wiśnicka

Dzieci: Nadia Tarmas, Pola Skalny, Dominik Chmiel

Zespół przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego Agatę Gubałę

II miejsce: Przedszkole Miejskie nr 24

Nauczyciel: Martyna Ciołczyk-Jamróz

Dzieci: Joanna Jamróz, Amelia Rydzewska, Mikołaj Sokół

Zespół przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego Katarzynę Figurę

III miejsce: Przedszkole Miejskie nr 9

Nauczyciel: Magdalena Stawarz

Dzieci: Filip Pajor, Oliwia Bryła, Norbert Żak

Zespół przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego Annę Bigaj (która przygotowała aż dwa zespoły konkursowe).

Uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz RODN „WOM” w Katowicach.

Konkurs był współorganizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie i RODN „WOM” w Katowicach i udowodnił, że angielski od najmłodszych lat to wspaniała przygoda, która niewątpliwie w przyszłości zaowocuje.

Autor: AP

Najnowsze

To Top