Edukacja

Partnerstwo wiedzy przynosi efekty

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II uczniowie z branży mechanicznej zdobywają zawód pod patronatem Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A

Wszystkie dobre związki oparte są na zaufaniu, zrozumieniu, pomocy i wzajemnym wspieraniu się. W listopadzie 2018 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo Oświatowe, dotyczące szkolnictwa branżowego. Zostały one podyktowane potrzebą dostosowania oferty szkół branżowych do potrzeb rynku pracy. Dobrze przedyskutowane przedstawicielami wielu grup, zwłaszcza z pracodawcami, mają przynieść renesans kształcenia zawodowego. Priorytetem tych zmian ma być poważny udział pracodawców w procesie kształcenia uczniów w technikum i w szkołach branżowych, którzy już w czasie nauki w szkole będą zdobywać doświadczenie zawodowe w realnym środowisku pracy. Zapisy ustawy dają też większe możliwości udziału pracodawców w konstruowaniu programów nauczania, a w konsekwencji zdobycia efektów kształcenia przez młodych ludzi. Programy, dostosowane do potrzeb pracodawcy pozwolą, aby uczniowie- przyszli pracownicy- już na starcie byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zadań zawodowych u konkretnego pracodawcy.

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie te wszystkie założenia, o których wspominamy, były dość oczywiste jeszcze zanim zostały zapisane. W ubiegłym roku została podpisana umowa patronacka ze ZRE, która obejmuje uczniów kształcących się w branży mechanicznej. Można śmiało powiedzieć, że trochę wyprzedziliśmy działania systemowe. I choć okres obowiązywania umowy jest dość krótki, to już możemy pochwalić się efektami współpracy. Nasz Partner wyposażył uczniów w ubrania robocze z logotypem ZRE, ZSP3. Podczas wycieczki przedmiotowej mieli oni okazję poznania parku maszynowego, spotkania się z kadrą zarządzającą oraz pracownikami ZRE. Uczniowie klasy kończącej zostali zapoznani z potrzebami kadrowymi i warunkami rekrutacji w zakładzie Partnera. Najlepszy uczeń ostatniej klasy Technikum w zawodzie technik mechanik otrzymał stypendium finansowe.

Te, wydawałoby się niewielkie efekty umowy partnerskiej, już bardzo pozytywnie wpływają na uczniów, a to przecież dopiero początek. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie klasy kończącej odbywali na terenie ZRE zajęcie praktyczne oraz praktyki zawodowe. Obecnie Partner przygotowuje się na przyjęcie techników mechaników z klasy drugiej na trzytygodniowe praktyki. Mamy nadzieję, że przyniesie to wymierne korzyści zarówno uczniom jak i firmie, która w dalszym ciągu jest zaangażowana w podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego naszych uczniów.

Dobra szkoła i dobry Partner to dobry zawód i dobra przyszłość.

Autor: Bogusława Hałas

Najnowsze

To Top