Biznes - inwestycje

Kraków – Katowice nowe możliwości kolei

Krótsze podróże, wygodne i dostępne dla wszystkich przystanki, centra przesiadkowe, rozwój gospodarki dzięki sprawnemu transportowi towarów w kraju i na szlakach międzynarodowych – to najważniejsze efekty modernizacji linii kolejowej E30 Kraków – Katowice. Inwestycję, współfinansowaną ze środków UE i wartą niemal 2 mld zł, prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię E30 pomiędzy Jaworznem Szczakową a Krakowem. Inwestycja jest prowadzona równocześnie na czterech odcinkach. W grudniu 2020 roku mieszkańcy Śląska i Małopolski będą korzystać z szybkich przewozów między stolicami regionów, zyskają podróżni z innych województw.

– Linia kolejowa E30 pomiędzy Krakowem a Katowicami przez wiele ostatnich lat nie spełniała oczekiwań pasażerów. W wyniku wieloletnich zaniedbań czas przejazdu wciąż rósł, a stacje i przystanki kolejowe nie gwarantowały bezpieczeństwa i komfortu. Docelowo, dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych, czas przejazdu pociągiem między Krakowem a Katowicami będzie konkurencyjny względem transportu samochodowego. Kolej to ekologiczny środek transportu i jej rozwój oznacza mniej samochodów na drogach. Inwestycja na linii E30 to duży i ważny krok do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Na nowych stacjach i przystankach do pociągów wsiadać będziemy z wygodnych peronów, dostosowanych do obsługi wszystkich podróżnych. Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, a dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom usprawnia też system komunikacji. Poprawi się przepustowość lokalnych dróg.

Szybkie prace, by zwiększyć możliwości połączenia kolejowego Kraków – Katowice, ruszyły w 2016 r. To przedsięwzięcie istotne dla podróżujących pomiędzy miejscowościami na trasie ze Śląska do Małopolski. Linia ważna jest także dla rozwoju gospodarczego całego regionu. Ponadto trasa E30 to międzynarodowy korytarz transportowy, łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę – ważny europejski szlak kolejowy.

 

Kraków Główny Towarowy – Kraków Mydlniki

W stolicy Małopolski najważniejszy zakres inwestycji to budowa nowego przystanku Kraków Bronowice. Dla mieszkańców, zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej przystanek stanie się ważnym centrum przesiadkowym. Podróżni będą mogli przesiadać się tam na pociągi w kierunku lotniska, Zabierzowa czy Krzeszowic. Bliskość przystanków tramwajowych i autobusowych oraz planowany w sąsiedztwie parking „P+R” zapewni łatwe łączenie podróży. Inwestycja PLK to również zmiany na stacji Kraków Mydlniki. Pasażerowie zyskują dwa nowoczesne perony, połączone wygodnym przejściem podziemnym. Zasadnicze prace budowlane w Krakowie zakończą się jeszcze w 2019 r. Już można korzystać z nowego peronu. Efektem prac jest też sprawniejszy ruch, zapewnia to przebudowany, szerszy wiadukt na ul. Zielony Most.

Kraków Mydlniki – Krzeszowice

Na tym odcinku znacznie korzystamy już z efektów modernizacja linii E30 Kraków – Katowice. Pasażerowie maja do dyspozycji nowe perony w Zabierzowie oraz na przystankach w Rudawie i Krakowie Mydlnikach Wapienniku. Dostępne są na nich dane o kursowaniu pociągów, a orientację ułatwiają tablice informacyjne. Obiekty są przyjazne dla podróżnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się. W Zabierzowie zamontowano windy. Inwestycja kolejowa ułatwiła także komunikację samochodową. Kierowcy korzystają z przebudowanych, powiększonych wiaduktów, m.in. w Zabierzowie i Rząsce. Pociągi jadą już po dwóch nowych torach, na których nad bezpieczeństwem czuwają nowoczesne urządzenia sterowania. Pozostały już tylko ostatnie prace wykończeniowe.

Krzeszowice – Trzebinia

Na tym odcinku roboty ruszyły w zeszłym roku. Budowane są perony, które zaplanowano z myślą o wszystkich podróżnych. Będą komfortowe stacje w Krzeszowicach i Trzebini. Wygodniej wsiądziemy do pociągów na przystankach w Woli Filipowskiej i Dulowej. Rosną nowe wiadukty drogowe, które zastąpią przejazdy w poziomie torów. Tak będzie przy ul. Słowackiego w Trzebini i na ul. Daszyńskiego w Krzeszowicach. Efektem nowych rozwiązań stanie się wyższy poziom bezpieczeństwa na kolei i sprawniejszy system komunikacji drogowej. Montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewni sprawne przejazdy pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Wyeliminowane będą dotychczasowe ograniczania w ruchu. Prace budowlane zakończą się w przyszłym roku.

Trzebinia – Jaworzno Szczakowa

Na tym odcinku linii widać efekty modernizacji. Dla pasażerów zmieniła się stacja Jaworzno Szczakowa. Jest winda, można już wsiadać do pociągów z wygodniejszych, dostępnych dla wszystkich podróżnych peronów. Również przystanki Balin i Jaworzno Ciężkowice zapewniają łatwiejszy dostęp do kolei, są czytelniej oznakowane i jasno oświetlone. Dzięki inwestycji PLK skorzystali kierowcy. Nowy wiadukt drogowy w Jaworznie zwiększa bezpieczeństwo na kolei, ale usprawnił także komunikację drogową. Pociągi już poruszają się po pierwszym zmodernizowanym torze, na drugim trwają intensywne prace. Inwestycja na tym odcinku zakończy się jeszcze w tym roku.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze — Katowice — Kraków, etap IIb” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.plk-sa.pl

www.plk-inwestycje.pl

www.portalpasazera.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Najnowsze

To Top