Z miasta

Kanalizacja i nowy wodociąg dla Dąbrowy Narodowej – jednak 80% mieszkańców dzielnicy musi się zdeklarować

Na dniach, ponownie zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. To pierwszy krok do rozbudowy sieci sanitarnej w tej dzielnicy. Drugi uzależniony jest od zainteresowania podłączeniem samych mieszkańców, dla których sieć będzie realizowana.

Żeby inwestycja ruszyła, musi być wyłoniony wykonawca oraz spełniony jeszcze jeden, jakże ważny warunek: 80% właścicieli posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej musi podpisać do 30.06.2019 r., deklarację w postaci umowy na odprowadzanie ścieków z jaworznickimi wodociągami. Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji.

W związku na planowaną budowę rurociągów sanitarnych w Dąbrowie Narodowej wszyscy mieszkańcy Dąbrowy, których inwestycja dotyczy otrzymali już pisma wraz ze wzorem umowy na podłączenie się i korzystanie z sieci w momencie jej wybudowania. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego, skutkującego podłączeniem nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej.

Na podpisanie deklaracji mieszkańcy Dąbrowy Narodowej mają czas do 30.06.2019 r. Przedmiotową umowę można zawrzeć w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 318 6027) od poniedziałku do piątk u w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W celu podpisania umowy można skorzystać również z dołączonego upoważnienia, wskazując osobę, pełnomocnika do reprezentowania i podpisania stosownej umowy.

Aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, będzie aktualizowany i prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top