Z miasta

Ruszyło składanie wniosków do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Kolejna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego wkracza w kluczową fazę i teraz to mieszkańcy w pełni przejmują inicjatywę. Od 6 maja jaworznianie mogą składać swoje propozycje zadań, które potem zostaną poddane głosowaniu.

W ostatnich tygodniach prace przy JBO 2020 nabrały tempa. Urzędnicy dwa razy spotkali się z zainteresowanymi mieszkańcami podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych i wyjaśnili wszelkie zawiłości nowej uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego. Podczas spotkania odbywającego się 24 kwietnia wylosowano 4 reprezentantów społecznych, którzy pracować będą w zespole ds. budżetu obywatelskiego. Do komisji powołani zostali: Dawid Domagalski, Teodora Głuch, Anna Lichota, Mirosław Pieczara. W maju skład komisji zostanie uzupełniony o czterech pracowników urzędu.

6 maja rusza jeden z najważniejszych etapów Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, czyli składanie propozycji zadań. Mieszkańcy tym razem mają 22 dni – do 27 maja – by zgłosić swoje pomysły. – Do 7. edycji JBO zgłaszamy wyłącznie projekty ogólnomiejskie tzn. adresowane i zaspakajające potrzeby ogółu mieszkańców. Należy pamiętać, że projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, przy czym jedna osoba może zgłosić tylko 1 zadanie – przypominają urzędnicy. Tym razem do rozdysponowania jest kwota 2,8 mln zł. Z tego realizacja nowego zadania inwestycyjnego musi mieścić się w kwocie 2,2 mln zł. Zadanie nieinwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a jeżeli projekt dotyczy modernizacji lub rozbudowy istniejącego już obiektu wykonanego wcześniej w ramach JBO, to koszty jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 60 tys. zł. Każde zgłoszone zadanie musi zostać poparte przez co najmniej 30 mieszkańców Jaworzna. – Jak co roku, zapraszamy mieszkańców na „Maraton pisania wniosków” – zachęcają urzędnicy. Pierwsze spotkanie w ramach maratonu już za nami – 30 kwietnia wielu chętnych skorzystało z takiej możliwości. Następna okazja nadarzy się w środę, 15 maja w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie w godz. od 9.00 do 16.00. Podczas maratonu mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowej porady pracowników, wypełnić i zweryfikować swój wniosek, sprawdzić własność terenów, oszacować koszty zadania oraz posłuchać pomysłów innych wnioskodawców.

Formularze wniosków do składania projektów dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33, II piętro, pokój 207) a także na stronie internetowej www.jbo.jaworzno.pl.

Najnowsze

To Top