Biznes - inwestycje

Kolejny rekord JTBS

24 maja Jaworznickie TBS Sp. z o. o. zakończyło przyjmowanie wniosków osób chętnych do zakupu mieszkań w III etapie inwestycji Osiedle SFERA. Zainteresowanie tym przedsięwzięciem – choć podejrzewano, że będzie spore – przekroczyło wszelkie oczekiwania. W ciągu 30 dni naboru na 23 mieszkania przeznaczone na sprzedaż złożono 160 aplikacji. Taka sytuacja oznacza, że Spółka musi przeprowadzić losowanie.

 

Realizacja inwestycji SFERA rozpoczęła się już w 2015 r., kiedy to JTBS ogłosiło przetarg na wybór koncepcji budowy nowego osiedla. Początkowo zakładała ona budowę 402 mieszkań, jednak w trakcie projektowania kolejnych etapów uwzględniono duże zainteresowanie największymi mieszkaniami (kat. M-4). Docelowo więc ma powstać 375 mieszkań, 750 miejsc parkingowych oraz place zabaw dla najmłodszych mieszkańców. W I etapie oddanym do użytku w lutym 2018 r. wykonano 84 mieszkania na wynajem. Tego samego roku – jesienią, klucze do upragnionego „M” odebrało jeszcze kolejnych 90 rodzin. Oprócz lokali czynszowych, które na Osiedlu SFERA stanowią większość wybudowanych mieszkań JTBS zrealizowało jeszcze dodatkowo 23 „M” na własność…

Przenieśmy się jednak na moment do 2017 r. – otóż 25 września na stronie internetowej Jaworznickiego TBS Sp. z o. o. pojawiła się zapowiedź, że 2 października ruszy sprzedaż mieszkań zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”. Obserwując lokalny rynek obrotu nieruchomościami, nawet w wymiarze wojewódzkim, nikt nie przypuszczał że już po godzinie od publikacji ogłoszenia pod biurem Spółki ustawi się kolejka, która na swoim miejscu będzie trwała przez kolejnych 7 dni i nocy. 2 października sprzedaż wszystkich mieszkań zajęła… 4 godziny (wliczając w to dopisanie osób na listę rezerwową). Z marketingowego punktu widzenia, rzec by można, że to wielki sukces, bo sytuacja przypominała premierę nowego iPhona „za oceanem” różnica polegała jednak na tym, że tu mówimy o czymś co kosztuje nawet ćwierć miliona złotych, a nie gadżecie za kilkaset dolarów.

Gdy wiosną 2019 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy kolejnych 23 mieszkań na własność Zarząd JTBS postanowił zmienić zasady naboru. Ustalono, że o zakup mieszkania mogą ubiegać się jedynie osoby dorosłe i jedna osoba może ubiegać się wyłącznie o jedno wskazane przez siebie mieszkanie. JTBS dało także możliwość zgodnie z którą, w takcie prowadzonego naboru zainteresowany mógł dokonać zmiany i wskazać inny lokal. Zestawienie dostępnych lokali i liczby osób zainteresowanych danym mieszkaniem Spółka publikowała na bieżąco na swojej stronie internetowej. Zarząd wskazał jasno: „jeśli zainteresowanie danym mieszkaniem wyrażą co najmniej dwie osoby, to o kolejności zakupu zdecyduje losowanie. W sytuacji gdy osoba wyłoniona w wyniku losowania wycofa się z transakcji, prawo do zakupu mieszkania obejmuje osoba z kolejnym wylosowanym numerem.”

Ten niecodzienny sposób dystrybucji mieszkań okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, bo już pierwsze dni „zapisów na SFERĘ III” pokazały, że zainteresowanie społeczne Osiedlem SFERA nie maleje – wręcz przeciwnie rośnie. 160 wniosków osób gotowych do zakupu jednego z 23 mieszkań obrazuje dwie kwestie: Osiedle SFERA jest jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji do zamieszkania w Jaworznie oraz fakt, że inwestycja ta przyciąga do Jaworzna osoby spoza naszego miasta. Informację tą potwierdzają także dane Urzędu Miejskiego, zgodnie z którymi już w 2018 r. zaobserwowano pierwszy od wielu lat wzrost populacji. Jak informuje JTBS na 160 wniosków 31 złożyły osoby spoza miasta – głównie z Sosnowca, Mysłowic, Trzebini i Chrzanowa. Taką tendencję potwierdzają także badania opinii publicznej, zgodnie z którymi Jaworznianie są dumni ze swojego miasta, a skoro tak chcą w nim mieszkać. Swoją drogą sukces SFERY to także sukces ośmioosobowego zespołu Jaworznickiego kierowanego od 12 lat przez Janusza Łacha.

Wróćmy jednak do zakończonego niedawno naboru na zakup 23 lokali na własność. Kolejnym krokiem Spółki będzie przeprowadzenie wspomnianego wyżej losowania mieszkań. Jak informuje JTBS odbędzie się ono 5 czerwca 2019 r. o godz. 15.00, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, a przeprowadzi je zespół składający się z Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna, Prezesa Zarządu Jaworznickiego TBS Sp. z o. o., pracowników JTBS oraz osoby wybranej spośród przybyłych widzów. W kolejnych dniach nastąpi podpisywanie umów deweloperskich z przyszłymi właścicielami. Spółka planuje zakończyć to przedsięwzięcie w III kwartale 2020 roku.

Jednak Jaworznickie TBS nie powstało tylko dla budowy mieszkań na własność. Podstawowym celem tej spółki jest budowa i oddawanie do użytku lokali czynszowych. Tu natomiast JTBS nie stoi w miejscu. Na finiszu jest już budowa 49 mieszkań w wieżowcu SŁONECZNA, a w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej spółki opublikowano ogłoszenie o przetargu na wyłonienie wykonawcy kolejnych 69 mieszkań na wynajem w III etapie SFERY. Tu, jeśli postępowanie przetargowe zakończy się pozytywnie, nabór wniosków powinien nastąpić na przełomie III i IV kwartału br.

Reasumując: JTBS nie spoczęło na laurach tylko wciąż rozwija swoją ofertę lokali zaadresowanych do szerokiego grona odbiorców realizując z powodzeniem kolejne inwestycje mieszkaniowe w Jaworznie. Z pewnością Spółka jeszcze zaskoczy nas pozytywnie nowymi pomysłami, na które jak się okazuje czekają nie tylko Jaworznianie… ale i także mieszkańcy ościennych miast.

Najnowsze

To Top