Z miasta

Wciąż wiele brakuje do 80%. Czy punkt konsultacyjny w dzielnicy pomoże?

Od mieszkańców Dąbrowy Narodowej w dużej mierze zależy, czy planowana i przygotowywana do budowy kanalizacja sanitarna powstanie. Decyzja o jej budowie zapadnie po 30 czerwca 2019 r. Wtedy wiadomo będzie jaki procent mieszkańców jest zainteresowany podłączeniem swojej posesji, likwidacją nieszczelnych szamb i odprowadzaniem ścieków bytowych wprost do oczyszczalni.

Do wspomnianego i przyjętego poziomu 80% podpisanych deklaracji wciąż dużo brakuje. Dlaczego 80%? Jak tłumaczy i wyjaśnia Sławomir Grucel. – Wodociągi Jaworzno przystępując do budowy kanalizacji sanitarnej oraz otrzymując na ten cel częściowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, zobligowane są wybudować przedmiotową kanalizację oraz co najważniejsze zrealizować zapisany w umowie warunek w postaci podłączenia do kanalizacji blisko 100% posesji objętych projektem. Uzyskanie na tym etapie 80% podpisanych deklaracji będzie dla nas sygnałem, że po wybudowaniu, kanalizacja będzie użytkowana, a nad Spółką nie będzie ciążyło ryzyko zwrotu milionowej dotacji.

Jeśli więc mieszkańcy Dąbrowy są zainteresowani by w ich dzielnicy powstało ponad 20 km nowej sieci sanitarnej, wymienionych zostało 19 km sieci wodociągowej, a przy okazji odbudowano nawierzchnie dróg i chodników, zapraszamy do siedziby Wodociągów w celu zawarcia stosownej umowy w terminie do 30 czerwca br. Umowy spisywane są na Stanowisku Obsługi Klienta nr 04 przy ul. św. Wojciecha 34 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. (tel. 32 318 60 27).

Ponadto, wsłuchując się w głosy mieszkańców, Wodociągi w dniach 14 i 15 czerwca w siedzibie OSP Dąbrowa Narodowa przy ul. Strażackiej 11 uruchomiają mobilny punkt ds. zawierania umów. W tych dniach będzie możliwość podpisania wspomnianej umowy na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy.

Punkt w OSP czynny będzie:

  • 14 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00
  • 15 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 15:00

W celu zawarcia umowy należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością np. akt notarialny, numer księgi wieczystej, postanowienie sądowe, akt poświadczenia dziedziczenia itp. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym umowa zostanie zawarta na podstawie dostarczonej przez Państwa decyzji podatku od nieruchomości lub spisanego na miejscu oświadczenia. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w siedzibie Spółki, można tego dokonać przy pomocy stosownego upoważnienia.

Cały czas, aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, jest prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl

– Stoimy przed olbrzymią, szansą ekologiczną dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa, którą wspólnie, przy zaangażowaniu mieszkańców chcemy wykorzystać i zrealizować – dodaje Grucel.

Najnowsze

To Top