Z miasta

Drożej za śmieci

Zapowiadana od kilku tygodni podwyżka cen wywozu śmieci stała się faktem. Na ostatniej sesji rady miejskiej radni przegłosowali nowe stawki za odprowadzanie odpadów.

Od lipca zdecydowanie więcej przyjdzie mieszkańcom Jaworzna zapłacić za wywóz śmieci. Według nowej taryfy osoby segregujące śmieci zapłacą 22 złote (o 7 zł więcej), a osoby niesegregujące odpady – aż 43 złote (o 14 zł więcej). Podwyżki cen zawsze wzbudzają spore emocje i nie inaczej jest tym razem. Niestety jednak taka zmiana była konieczna, a podobne kroki podejmują gminy w praktycznie całym kraju. W dużej mierze winna jest tutaj sama ustawa, która nakazuje by system wywozu odpadów „sam się finansował”. Problem w tym, że od kilku lat koszty związane z odpadami stale rosną, a miasto nie ma innych możliwości jak tylko wyegzekwować te środki od mieszkańców. Na koszty wpływ ma coraz większa ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, a także wciąż niska jakość selektywnej zbiórki. Kluczowa okazuje się jednak niezależna od gminy tzw. opłata „za korzystanie ze środowiska”, która rośnie w lawinowym wręcz tempie.

W sprawie śmieci w mieście ostatnio dzieje się sporo, na szczęście pojawiły się też dobre wieści. MZNK razem z konsorcjum firm zajmujących się odbiorem odpadów polubownie rozwiązały kryzys związany z brakiem odbioru odpadów biodegradowalnych. Przypomnijmy, że 7 czerwca konsorcjum firm: AVR S.A., AVR S.p.A, PW MIKI Mieczysław Jakubowski, MIKI RECYKLING Sp. z o.o. zaprzestało odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu miasta. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych domagał się wznowienia odbioru i groził rozwiązaniem umowy oraz nałożeniem stosownych kar. Na szczęście obie strony ostatecznie doszły do porozumienia, a konsorcjum znów zaczęło wykonywać usługę zgodnie z umową. Podczas spotkania w siedzibie MZNK, przedstawiciele firm oświadczyli, iż sytuacja ta była od nich niezależna i związana z odmową przyjęcia odpadów bio, obecnie gromadzonych w workach, przez poszczególne instalacje. W celu wznowienia odbioru przedstawiciele MZNK w Jaworznie zobowiązali się do przyspieszenia działań związanych z wprowadzeniem systemu pojemnikowego w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie obie strony prowadzą dyskusję nad tym, jak usprawnić odbiór odpadów z terenu Jaworzna i sprawić, by podobne kryzysy nie zdarzały się już w przyszłości. Także zarządcy wspólnot mieszkaniowych ustalają z przedstawicielami konsorcjum zasady sprawnego odbierania bioodpadów.

Najnowsze

To Top