Sport i rekreacja

Obradowali w Ciężkowance

W miniony piątek 28 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.

Zebranie otworzył, witając wszystkich obecnych w imieniu zarządu prezes Janusz Ciołczyk. Medalami „Zasłużony Działacz LZS” przyznanymi przez Radę Główną Zrzeszenia LZS zostali odznaczeni Danuta Michalska, Zdzisław Glimos, Janusz Pieczara i Piotr Żabicki, zaś Złotymi Honorowymi Odznakami LZS Beata Bulga, Jakub Dziurowicz i Wojciech Tomasiewicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu regulaminu obrad dokonano wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków Walnego Zebrania. Po stwierdzeniu prawomocności walnego zebrania sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu złożył prezes Janusz Ciołczyk oraz przedstawiono sprawozdania komisji rewizyjnej i sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz przyjęli sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną oraz edukacyjno-wychowawczą. Uczestnicy Walnego Zebrania LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd Klubu działania w zakresie zarządzania obiektami. W trakcie 4 letniej kadencji stowarzyszenie zajęło III miejsce w województwie śląskim w konkursie na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania w 2015 roku „Wakacje bezpiecznie, zdrowo i zabawnie, zaś przedstawiciele LKS „Ciężkowianka” zostali przyjęci przez wojewodę śląskiego. W 2016 roku LKS „Ciężkowianka” Jaworzno znalazła się w gronie 25 laureatów podczas uroczystej Gali na Stadionie Narodowym podsumowującej obchody Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce. Wyróżnienie zdobył XVIII Memoriał Jana Ciołczyka zorganizowany 20 września 2016 roku.

Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny np. pikniki rodzinne w ramach projektu „Piłka nożna wrogiem nałogów”, tradycyjnie organizowany od kilkunastu lat św. Mikołaj z LKS Ciężkowianka. Z satysfakcją odnotowano wyniki drużyn młodzieżowych (dwukrotne mistrzostwa Podokręgu Chrzanów juniorów starszych i młodzików, halowe mistrzostwo Podokręgu Chrzanów i awans trampkarzy do I ligi Małopolski Zachodniej szkolonych przez Tomasza Majkę, drugie miejsce w turnieju rozegranym na Stadionie Śląskim na szczeblu województwa śląskiego w Zrzeszeniu LZS oraz halowe wicemistrzostwo Podokręgu Olkusz, wygrane w Memoriale Bogusława Pluty, w Dąbrowie Górniczej i innych turniejach przez orlików skolonych przez Szymona Pieczkę i Pawła Bulgę. Doceniono pracę od podstaw z seniorami trenera Wojciecha Tomasiewicza, który wiosną 2016 roku przejął drużynę na 12 miejscu w tabeli chrzanowskiej klasy „A”, by z każdym kolejnym sezonem zajmować coraz wyższe lokaty, a w minionym sezonie prowadzony przezeń team o mały włos nie awansował do klasy okręgowej.

Wnioskowano o kontynuowanie działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz rodzin, w tym podejmowania działań pomocowych i integracyjnych. Doceniając pracę członków klubu przy pracach związanych z utrzymaniem boiska piłkarskiego zalecono Zarządowi Stowarzyszenia wystąpienie do władz samorządowych miasta Jaworzno o zabezpieczenie w budżecie miasta na następne lata niezbędnych środków finansowych, które stosownie do wymogów licencyjnych PZPN poprawiłyby infrastrukturę sportową (trybuna z minimum 150 krzesełkami, ogrodzenie zewnętrzne stadionu, powstanie boiska treningowego).

Prezesem klubu po raz kolejny został wybrany Janusz Ciołczyk. Ponadto w składzie zarządu klubu znaleźli się:

 • Wanda Ciołczyk – wiceprezes,

 • Bartłomiej Gędłek – wiceprezes,

 • Piotr Żabicki – wiceprezes,

 • Janusz Pieczara – wiceprezes

 • Zbigniew Lorek – skarbnik,

 • Krystian Krzysiek – sekretarz,

 • Grzegorz Kucharski – członek zarządu,

 • Marek Niemczyk – członek zarządu,

 • Zdzisław Glimos – członek zarządu,

 • Piotr Bulga – członek zarządu,

 • Radosław Madera – członek zarządu,

 • Marcin Dudkowski – członek zarządu,

 • Jakub Dziurowicz – członek zarządu.

Przewodniczącą trzyosobowej Komisji Rewizyjnej LKS „Ciężkowianka” została wybrana Danuta Michalska. Zebranie zakończyło podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.

Najnowsze

To Top