Z miasta

JBO 2020: Projekty po ocenie merytorycznej

33 wnioski zgłoszone przez mieszkańców w ramach kolejnej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego przeszły ocenę formalną i merytoryczną, co oznacza, że wkrótce poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Prezentacja wszystkich projektów odbędzie się 24 lipca w Urzędzie Miejskim.

W tym roku Jaworznicki Budżet Obywatelski, pod dostosowaniu do nowych przepisów prawa, przybrał nową formę. Wszystkie projekty stały się poniekąd zadaniami ogólnomiejskimi, ale to wciąż mieszkańcy mają decydujący głos podczas wyboru zwycięskiego zadania. W tym roku jaworznianie zgłosili łącznie 44 projekty zadań – 1 odpadł na etapie weryfikacji formalnej, a 10 podczas weryfikacji merytorycznej. Tym samym pod głosowanie zostaną poddane ostatecznie 33 wnioski – które są bardzo różnorodne i dotyczą różnych sfer życia w mieście.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu obywatelskiego, wnioskodawcom których wniosek został odrzucony, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni (od dnia podania do publicznej wiadomości listy wniosków).

Urzędnicy zapraszają na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną projekty zakwalifikowane do głosowania. Prelegentami będą pomysłodawcy wniosków tegorocznej edycji JBO. Spotkanie odbędzie się 24 lipca br. o godzinie 17.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego.

Głosowanie na zadania, które mają szansę realizacji w 2020 r. rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 19 sierpnia. Karty do głosowania dostępne będą w wersji „papierowej” (w 12 punktach konsultacyjnych) oraz „do pobrania” na stronie www.jbo.jaworzno.pl od 29 lipca. Można wybrać także głosowanie za pośrednictwem panelu do głosowania umieszczonego na www.jbo.jaworzno.pl. Ważne, aby zdecydować się na jedną formę oddania głosów. W przeciwnym razie głosowanie będzie nieważne. Każdy mieszkaniec ma tylko 1 głos.

WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU

WNIOSKI ODRZUCONE PO WERYFIKACJI

Najnowsze

To Top