Z miasta

Za śmieci drożej dopiero od sierpnia

Podwyżka cen za wywóz odpadów, o której pisaliśmy przed kilkoma dniami, opóźni się o jeden miesiąc. Jak informuje Urząd Miejski w Jaworznie, z powodu obowiązującej procedury, stawki za wywóz śmieci wzrosną dopiero od sierpnia, a nie jak wcześniej planowano od lipca.

Przypomnijmy, że na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o podwyżce cen za wywóz odpadów. Od lipca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny miała wynosić 22 zł od osoby za miesiąc, z kolei za odpady, które nie są segregowane stawka wynosi 43 zł. Na szczęście dla mieszkańców zmiana opóźni się o jeden miesiąc. – Dodatkowy czas jest potrzebny by zapisy uchwały, po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego weszły w życie. Stanie się to 11 lipca, wówczas uchwała będzie obowiązująca. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki będzie trzeba zatem uiścić do 22 września 2019 r – wyjaśniają urzędnicy.

Wkrótce do mieszkańców trafią stosowne zawiadomienia. – Zarówno mieszkańcy jak i podmioty działające na terenie miasta (w tym zarządcy, administratorzy i spółdzielnie) otrzymają zawiadomienie, które jest podstawą do aktualizacji uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości podanej w zawiadomieniu – mówią urzędnicy.

– Należy pamiętać, że po zmianie stawki mieszkaniec nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, a tylko uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu na rachunek bankowy. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomienia opłaty mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania tylko różnicy kwoty wynikającej ze zmiany stawki – dodają.

Więcej na ten temat: Drożej za śmieci

 

 

Najnowsze

To Top