Z miasta

Jaworznicki urząd pracy w czołówce najlepszych na Śląsku

Dzięki efektywnie wydatkowanym środkom i skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie znalazł się wśród najlepszych urzędów pracy w woj. Śląskim.

Rokrocznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje raport z efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy. W tym roku ogłoszono wyniki działań urzędów za 2018 r. Jaworznicki Urząd Pracy zajął 2. miejsce wśród śląskich urzędów pracy oraz 15 miejsce w skali kraju. To znakomite osiągniecie naszego urzędu – biorąc pod uwagę iż w rankingu oceniano 340 urzędów pracy. Efektywność zatrudnieniowa w jaworznickim urzędzie wyniosła 92,61% (kosztowa 8.581 zł), natomiast średnia wartość w skali kraju to 84,96% (kosztowa 10.286 zł).

Większość środków kierowanych na aktywizację bezrobotnych pochodzi z Funduszy Europejskich. Początkiem roku Urząd pozyskał 2,2 mln zł na aktywizację osób młodych w ramach POWER, a w czerwcu br. podczas uroczystego spotkania z Jakubem Chełstowskim – Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim, Dyrektor Łukasz Curyło podpisał umowę na kolejne 2 mln zł na aktywizację bezrobotnych w wieku 30 + w ramach RPO WSL. To spory zastrzyk finansowy przeznaczony nie tylko na aktywizację bezrobotnych ale także na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w postaci dotacji na działalność gospodarczą i nowe miejsca pracy.

Poza wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej kierowanym do osób bezrobotnych – Urząd oferuje również pracodawcom pomoc w utrzymaniu aktualnego stanu zatrudnienia poprzez udzielanie im środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników. W tym roku Urząd przeznaczył na ten cel 512.800 zł, w ramach których już 268 pracowników skorzystało z kształcenia ustawicznego (w ubiegłym roku wydatkowano 416.800 zł, a wsparcie otrzymało 166 osób). Wśród form kształcenia dominują kursy. Zakres merytoryczny kształcenia jest bardzo szeroki, niemniej koncentruje się przede wszystkim na tych kwalifikacjach, których brakuje na rynku pracy zgodnie z wynikami badań, tj.: Barometr Zawodów oraz Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych.

Pomoc Urzędu kierowana do Pracodawców to nie tylko oferta finansowa ale i wsparcie w rozwoju zawodowym pracowników w ramach poradnictwa zawodowego. Każdy pracodawca borykający się z pozyskaniem kadry może liczyć na wsparcie Urzędu w doborze kandydatów do pracy oraz indywidualnym rozwoju zawodowym ale i w rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie.

Ważną kwestią w podejmowanych działaniach jest również wsparcie przyszłych zasobów kadrowych tj. młodzieży uczącej się w szkołach. Cele jakie realizujemy w tym zakresie to: pomoc w świadomym planowaniu ścieżki zawodowej oraz płynna tranzycja z dziedziny edukacji na rynek pracy przy wsparciu urzędu pracy. Cele te osiągaliśmy poprzez wiele inicjatyw, tj.: prowadzenie prelekcji w szkołach z zakresu m.in. rynku pracy, wymagań pracodawcy, cech dobrego kandydata do pracy, wizerunku zawodowego, Dni Otwartych dla uczniów kończących szkoły średnie oraz dwóch stałych konkursów: „Moja wakacyjna praca” oraz „Moje CV”.

inf. pras.

Najnowsze

To Top