Z miasta

Znany jest już oficjalny stan licznika podłączeń kanalizacyjnych dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Nie jest to wszak wymagane 80%, o którym od samego początku informowały Wodociągi, jednak stan 76% jest imponującym i dobrym wynikiem. Stąd dziękując mieszkańcom, którzy od początku maja oraz w okresie funkcjonowania Mobilnych Punktów ds. zawierania umów przybywali w celu zawarcia i podpisania umowy na korzystanie z planowanej kanalizacji, Zarząd Wodociągów Jaworzno zdecydował o przystąpieniu do realizacji wspomnianej inwestycji.

5 lipca nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na zadanie „Budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w Jaworznie”, na które wpłynęło 7 ofert. Obecnie trwa procedura sprawdzania złożonych dokumentów. Pracownicy Spółki liczą, że szybko i sprawnie uda się wyłonić wykonawcę i przystąpić do prac w terenie, jednak nie nastąpi to wcześniej niż za parę tygodni. Po przeprowadzeniu procedury wewnętrznej dokumentacja przetargowa zostanie przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych, a ta kontrola będzie wymagała czasu.

Dlatego Wodociągi przypominają i apelują do osób, które nie zawarły pisemnej deklaracji w formie umowy na korzystanie z kanalizacji sanitarnej, że wciąż mogą się zgłosić w tym celu do siedziby Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej mieszkańcy z gospodarstw, które jeszcze nie podpisały umowy, mają obowiązek się do niej podłączyć. Spółka zapowiada, że do tego też będzie dążyć i do czasy powstania kanalizacji prowadzone będą kontrolę pod względem szczelności i regularnego wywożenia szamb.

Najnowsze

To Top