Edukacja

Porozumienie w sprawie szkoły w Byczynie

Dobre wieści dla uczniów z Byczyny. Miasto porozumiało się z Tauronem w sprawie gruntownego remontu budynku tamtejszej szkoły.

Końcem listopada 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie została zamknięta, a uczniowie ewakuowani. Wskutek szkód górniczych cały budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie, a w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Różnica poziomów podłogi miała miejscami sięgać nawet 30 centymetrów, niemożliwe stało się więc dalsze eksploatowanie budynku.

W kolejnych tygodniach całą sprawę i stan budynku badali eksperci i oceniali stan techniczny szkoły. Istniała bowiem całkiem realna groźba, że budynek nie będzie się nadawał do użytku. Na szczęście ekspertyzy okazały się pozytywne, a w czwartek (29 sierpnia) przedstawiciele spółki Tauron Wydobycie i gminy Jaworzno podpisali porozumienie, dzięki któremu szkody powstałe na terenie szkoły i w jej bezpośrednim otoczeniu zostaną naprawione, a kopalnia ma odstąpić od eksploatacji złoża, która mogłaby w przyszłości doprowadzić do kolejnych strat.

– Na mocy zawartego pomiędzy gminą a spółką porozumienia, Tauron Wydobycie zobowiązał się do kompleksowego usunięcia wszystkich uszkodzeń pochodzenia górniczego i przywrócenia budynku do pełnej funkcjonalności w dotychczasowej lokalizacji – informują urzędnicy. Na początku przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja, która pomoże określić szczegółowy zakres i sposób wykonania prac. Na jej podstawie zostanie opracowany projekt napraw. Inwentaryzacja ma potrwać do czterech tygodni od podpisania porozumienia.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. „tysiąclatek” – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Powstała z inicjatywy górników z Byczyny, którzy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku. W ubiegłym roku szkolnym uczęszczało do niej 324 uczniów. Po ewakuacji uczniowie zostali przeniesieni do tymczasowych klas w klubie Niko, a także budynku przy ul. Sportowej. Tauron Wydobycie zobowiązał się, że do czasu wykonania wszystkich prac, nadal pokrywać będzie koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko.

O problemach szkoły w Byczynie pisaliśmy obszernie w materiale: Szkoła drży w posadach. Gmina przygotowała zastępcze rozwiązania

Najnowsze

To Top