Edukacja

Ruszył nowy rok szkolny

Ponad 9500 uczniów z Jaworzna w poniedziałek (2 września) rozpoczęło nowy rok szkolny. Powroty po wakacjach bywają trudne, ale jaworznickie placówki zadbały, by dzieci i młodzież mogły uczyć się w jak najbardziej komfortowych warunkach. Na uczniów czeka wiele nowości w tym także nowe klasy patronackie. Dobre wieści dotarły też z Byczyny, gdzie Tauron doszedł do porozumienia z miastem i wyremontuje budynek tamtejszej szkoły, mocno uszkodzonej na skutek szkód górniczych.

Łącznie 9584 uczniów zasiadać będzie w szkolnych ławach w najbliższych miesiącach. W Jaworznie w roku szkolnym 2019/2020 6452 dzieci uczęszcza do szkół podstawowych, a 3132 uczy się w liceach, technikach i szkołach branżowych. Rok szkolny ruszył bez problemów, chociaż cały czas nad szkołami krąży widmo strajku. Związek Nauczycielstwa Szkolnego prowadzi już wśród nauczycieli referendum w sprawie wznowienia zawieszonego wiosną protestu. Szef ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że 16 września zapadnie decyzja dotycząca wznowienia strajku nauczycieli i ewentualnie jego formy. Na razie jednak rodzice i uczniowie nie muszą sobie zaprzątać tym głowy, zajęcia odbywają się bowiem zgodnie z planem.

Bogata oferta jaworznickich szkół

W tym roku do pierwszych klas w Jaworznie poszło łącznie 867 pierwszaków. Jaworznickie podstawówki przygotowały sporo ciekawych ofert dla swoich uczniów. W trzech szkołach (SP 2, SP 3 i SP 7) powstały klasy z oddziałami integracyjnymi, gdzie mogą uczęszczać niepełnosprawni. Z roku na rok poprawia się też oferta dla młodych sportowców. W kilku szkołach działają klasy sportowe. Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 16 skupia się na szkoleniu siatkarzy i siatkarek, a z kolei Szkoła Podstawowa nr 7 nastawiła się na naukę siatkarek i koszykarzy. W SP nr 2 działa za to cały czas klasa dwujęzyczna, kształcąca także w języku angielskim. Latem sporo emocji wzbudzała rekrutacja do szkół średnich, do której w wyniku reformy edukacji przystępowały aż dwa roczniki. W Jaworznie w sumie do walki o miejsca w szkołach średnich przystąpiło aż 709 absolwentów gimnazjum i 734 z podstawówek. Miasto zadbało o to, by miejsc dla nich nie zabrakło, a ze względu na duże zainteresowanie, utworzono dodatkowe dwie klasy biologiczno-chemiczne w I LO i III LO.

Duże zakłady pracy coraz chętniej współpracują ze szkołami i tworzą klasy patronackie, w których szkolą się ich przyszłe kadry. Już od jakiegoś czasu o takie klasy dba Tauron Wydobycie. Spółka w całym kraju ma aż 24 klasy patronackie, a w Jaworznie współpracuje blisko z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

– Chcemy pozyskiwać jak najlepiej wykształcone kadry dla naszych zakładów górniczych, dlatego wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego. Współpracujemy już z 24 klasami patronackimi, dzięki czemu mamy realny wpływ na proces kształcenia praktycznego młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do zawodów związanych z górnictwem – wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes zarządu Tauron Wydobycie. Uczniowie takich klas zyskują wiele praktycznych umiejętności i potem łatwiej radzą sobie na rynku pracy. Współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom – szkoły zyskują mocnych partnerów umożliwiających dostęp do zajęć praktycznych, uczniowie mogą rozwijać się wszechstronnie i zyskiwać doświadczenie w praktyce, a zakłady pracy zyskują przyszłych wysoko wykwalifikowanych pracowników. W trakcie roku szkolnego systematyczna korelacja zajęć praktycznych z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi oraz liczne spotkania z przedstawicielami szkół, współdziałanie, bieżąca wymiana spostrzeżeń z przebiegu zajęć praktycznych – przyczyniają się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych przyszłych absolwentów szkół zawodowych.

Na początku nowego roku szkolnego współpracę ze szkołami rozpoczął także PKM Jaworzno. Prezes jaworznickiego przewoźnika Zbigniew Nosal podpisał umowę patronacką razem z Magdaleną Dygdoń-Kliemt, dyrektorką ZSP3 i Tomaszem Łakomskim, dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzięki współpracy uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 będą uczyć się tego, jak utrzymywać flotę autobusów elektrycznych PKM Jaworzno i dbać o jej eksploatację. Młodzież z trzech klas ZSP 3 będzie mogła odbywać praktyki w PKM-ie i poznawać w praktyce zagadnienia związane z elektromobilnością.

Remonty za miliony

Latem w wielu placówkach trwały intensywne remonty. Wszystkie prace pochłonęły niemal 6,5 miliona złotych, ale warto było zainwestować takie środki, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki. – Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane na okres wakacyjny inwestycje w szkołach i przedszkolach. To powód do radości, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecną, trudną sytuację na rynku usług budowlanych – mówi Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami. Najdroższą inwestycję przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie za ponad 1,8 miliona złotych przeprowadzono ocieplenie budynku oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Dzięki temu w miesiącach zimowych komfort uczniów i nauczycieli będzie znacznie większy, a koszty ogrzewania i straty ciepła powinny się wyraźnie zmniejszyć. Termomodernizację przeszedł też budynek Szkoły Podstawowej nr 11. W zespole Szkół nr 3 za ponad pół miliona złotych przebudowano kotłownię gazową i instalację centralnego ogrzewania. Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2 zyskał nową przebudowaną kuchnię. Kuchnia węglowa została przebudowana także w szkole Podstawowej nr 19, tam też dodatkowo wyremontowano plac apelowy. I liceum ogólnokształcące doczekało się tymczasem wymiany parkietu w sali gimnastycznej. Również w przedszkolach trwały intensywne prace. Najdroższą inwestycję, za ponad 600 000 zł przeprowadzono w Przedszkolu Miejskim nr 12, gdzie zaadaptowano część mieszkalną oraz dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych. Ta inwestycja kosztowała ponad 639 tys. zł. Z kolei w Przedszkolu Miejskim nr 14 za ponad pół miliona złotych przebudowano kuchnię i zaplecze. Przedszkole Miejskie nr 9 zyskało za to nowoczesny i funkcjonalny plac zabaw. Wymienione remonty to tylko część inwestycji, jakich dokonano latem w jaworznickich placówkach, od razu jednak widać, że ich skala była wyjątkowo duża. – Pokaźna kwota, która została przeznaczona na tegoroczne remonty, daje obraz tego, jak ważnym i kosztownym zadaniem gminy jest utrzymanie budynków placówek oświatowych w dobrym stanie technicznym – dodaje Tomasz Jewuła. To zresztą jeszcze nie jest koniec szkolnych inwestycji. Wkrótce ruszy duży remont w Zespole Szkół nr 3 w Szczakowej. Dotychczasowe pomieszczenia mieszkalne zostaną zaadaptowane na cele edukacyjne. Koszt tej inwestycji szacuje się na 800 000 zł, a miasto wyłoniło już jej wykonawcę.

Tauron wyremontuje szkołę w Byczynie

Uczniowie byczyńskiej podstawówki nowy rok szkolny rozpoczęli poza budynkiem swojej macierzystej placówki. Tuż przed początkiem roku szkolnego dostali jednak dobrą wiadomość. Gmina w czwartek (29 sierpnia) podpisała porozumienie ze spółką Tauron Wydobycie w sprawie gruntownego remontu zniszczonej szkoły.

Przypomnijmy, że końcem listopada 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie została zamknięta, a uczniowie ewakuowani. Wskutek szkód górniczych cały budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie, a w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Różnica poziomów podłogi miała miejscami sięgać nawet 30 centymetrów, niemożliwe stało się więc dalsze eksploatowanie budynku.

fot. JaworznoPL

W kolejnych tygodniach całą sprawę i stan budynku badali eksperci i oceniali stan techniczny szkoły. Istniała bowiem całkiem realna groźba, że budynek nie będzie się nadawał do użytku. Na szczęście ekspertyzy okazały się pozytywne, a przedstawiciele spółki Tauron Wydobycie i gminy Jaworzno podpisali porozumienie, dzięki któremu szkody powstałe na terenie szkoły i w jej bezpośrednim otoczeniu zostaną naprawione, a kopalnia ma odstąpić od eksploatacji złoża, która mogłaby w przyszłości doprowadzić do kolejnych strat.

– Na mocy zawartego pomiędzy gminą a spółką porozumienia, Tauron Wydobycie zobowiązał się do kompleksowego usunięcia wszystkich uszkodzeń pochodzenia górniczego i przywrócenia budynku do pełnej funkcjonalności w dotychczasowej lokalizacji – informują urzędnicy. Na początku przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja, która pomoże określić szczegółowy zakres i sposób wykonania prac. Na jej podstawie zostanie opracowany projekt napraw. Inwentaryzacja ma potrwać do czterech tygodni od podpisania porozumienia.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. „tysiąclatek” – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Powstała z inicjatywy górników z Byczyny, którzy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku. W ubiegłym roku szkolnym uczęszczało do niej 324 uczniów. Po ewakuacji uczniowie zostali przeniesieni do tymczasowych klas w klubie Niko, a także budynku przy ul. Sportowej. Tauron Wydobycie zobowiązał się, że do czasu wykonania wszystkich prac, nadal pokrywać będzie koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 17-2019

 

Najnowsze

To Top