Z miasta

Stawiam na aktywność

Jaworzniccy uczestnicy projektu realizowanego przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach: „Od szkolenia do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęli staże zawodowe w zawodach „magazynier/sprzedawca z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej” oraz „kosmetyczka/wizażystka”. Komenda Wojewódzka zarządza projektem na szczeblu wojewódzkim nadzorując całokształt działań projektowych, umożliwia efektywną i skuteczną koordynację oraz realizację zadań na wszystkich szczeblach wdrażania w terenie.

Do projektu przystąpiło dziesięciu młodych mieszkańców z terenu miasta Jaworzna i okolic w wieku 18- 24 lat. W ramach oferty projektu skorzystali już z wielu form wsparcia, w tym z kursu prawa jazdy kat. B oraz treningów grupowych i indywidualnych ze specjalistami, dzięki którym nabyli umiejętności niezbędne do efektywnego wejścia na rynek pracy. Najważniejszymi elementami projektu był kurs zawodowy i rozpoczęty aktualnie trzymiesięczny, płatny staż zawodowy. Dzięki tym formom doskonalenia zawodowego nasi uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w wykonywaniu obowiązków, wzmocnią swoje kompetencje oraz nabiorą praktycznego doświadczenia w wyuczonym zawodzie, pracodawcy zaś będą mieli możliwość sprawdzenia ich kwalifikacji pod kontem ewentualnego przyszłego stałego zatrudnienia.

Okazuje się, że na oferowane przez projekt zawody – dziś (nie tylko w naszym kraju) jest duże zapotrzebowanie. Pracodawcy coraz bardziej otwierają się na młodych i zdolnych. Projekt ,,Od szkolenia do zatrudnienia” wychodzi temu naprzeciw i pomaga nie tylko w tworzeniu indywidualnej ścieżki kariery, ale również w zmianie wizerunku.

W ramach projektu bowiem uczestnicy skorzystali z konsultacji profesjonalnych stylistów oraz wizyty u kosmetyczki czy fryzjera. Metamorfozy zostały uzupełnione o zestawy ubrań zakupione z funduszy projektu w butikach z modną odzieżą, wysokiej jakości, w której młodzież będzie mogła zaprezentować się podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz innych oficjalnych spotkań służbowych.

,,Od szkolenia do zatrudnienia” to projekt, który pozwala rozwijać naturalne predyspozycje rozwojowe młodego człowieka oraz jego mocne strony w obszarze kompetencji intrapersonalnych, interpersonalnych i zawodowych.

Tekst i zdjęcia: Bożena Banasik

Najnowsze

To Top