Polecamy

JBO 2020: W Jaworznie powstanie pumptrack i nowe chodniki

W poniedziałek poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, że w ramach głównej puli środków zrealizowane zostaną dwa zadania – „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki w dzielnicach” zgłoszony przez Mirosława Pieczarę oraz „Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum Jaworzna”, którego pomysłodawcą jest Patryk Wilczek.

W poniedziałek w urzędzie miejskim odbyło się posiedzenie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, podczas którego wyłoniono zwycięskie projekty. Zespół, w skład którego wchodzili mieszkańcy i pracownicy urzędu przeanalizowali wszystkie błędy i podliczyli głosy. W sumie tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego oddano łącznie 12 424 głosów (4 271 głosów elektronicznych i 8 153 głosów tradycyjnych – kart do głosowania).  Po weryfikacji okazało się, że 11 619 głosów było ważnych a 805 nieważnych.

W tym roku miejski budżet obywatelski po raz pierwszy przeprowadzany był w nowej formule, a wszystkie projekty miały charakter ogólnomiejski. Kwotę 2,8 miliona złotych podzielono na dwie pule. 2,2 miliona zostało wydzielone na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne. Z tej puli w przyszłym roku uda się zrealizować dwa zadania. Zdecydowanie najwięcej głosów otrzymał wyceniany na 1,8 miliona złotych projekt „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki w dzielnicach”, który zakłada stworzenie w kilku dzielnicach nowych chodników, które zwiększą bezpieczeństwo  komfort pieszych. Projekt ten zaproponowany przez Mirosława Pieczarę otrzymał 2995 głosów. W ramach pozostałych środków – za 400 000 zł zostanie też zrealizowany projekt „Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum Jaworzna”, którego pomysłodawcą jest Patryk Wilczek. Zadanie to otrzymało 426 głosów.

Warto odnotować, że dwa projekty przekroczyły liczbę 1000 głosów, ale niestety ich koszt przekroczył łączną pulę przeznaczoną na zadania. Projekt zgłoszony przez Filipa Kucharskiego „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka – otwarta przestrzeń do odkrywania, kreowania i aktywnej zabawy – zielony teren w sąsiedztwie siedliska bobrów” otrzymał 1322 głosy, natomiast zadanie „Boisko u króla Kazimierza (teren SP 21) – budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, oświetleniem, monitoringiem i mini trybuną” zaproponowane przez Łukasza Dubiela otrzymało 1225 głosów.

Druga pula środków, czyli 600 000 zł przeznaczona była na projekty związane z modernizacją i rozbudową obiektów, które powstały w ramach wcześniejszych edycji Budżetu. W jej ramach mieszkańcy wybrali łącznie aż 10 zadań, które zostaną zrealizowane w najbliższym roku. Poniżej prezentujemy listę zwycięskich projektów w ramach tej puli:

1. „Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego”. Wnioskodawca: Maciej Stanek. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

2. „Doposażenie obiektów JBO-oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty”. Wnioskodawca: Marzena Czarny. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

3. „Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu”. Wnioskodawca: Jadwiga Biśta. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

4. „Strefa relaksu-Górka Manhattan Podłęże-doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki, kostkę brukową i trawnik”. Wnioskodawca: Jadwiga Grzybek. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

5. „Uzupełnienie oraz wzbogacenie Rynku Kultury w Niedzieliskach-zadaszenie pergoli i altany, montaż poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku parkingu”. Wnioskodawca: Jan Michalik. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

6. „Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie placu do nauki jazdy na rowerze”. Wnioskodawca: Urszula Szczerbina. Szacunkowe koszty zadania: 45 tys. zł

7. „Boiska wielozadaniowe w SP 8 w Jaworznie-boisko do piłki siatkowej i badmintona”. Wnioskodawca: Mariusz Kowalski. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

8. „Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w Niedzieliskach-m.in. doposażenie siłowni zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych oraz montaż 4 lamp solarnych”. Wnioskodawca: Przemysław Wirski. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

9. „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże”. Wnioskodawca: Marta Szywała. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

10 „Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3 w Niedzieliskach”. Wnioskodawca: Grzegorz Szwed. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

Zestawienie głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania

 

Lp.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ GŁOSÓW WAŻNYCH

1 „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki w dzielnicach” Wnioskodawca: Mirosław Pieczara. Szacunkowe koszty zadania: 1,8 mln zł

 

2995
2 „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka – otwarta przestrzeń do odkrywania, kreowania i aktywnej zabawy – zielony teren w sąsiedztwie siedliska bobrów” Wnioskodawca: Filip Kucharski. Szacunkowe koszty zadania: 500 tys. zł

 

1322
3 „Boisko u króla Kazimierza (teren SP 21) – budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, oświetleniem, monitoringiem i mini trybuną” Wnioskodawca: Łukasz Dubiel. Szacunkowe koszty zadania: 800 tys. zł

 

1225
4 „Modernizacja kortów tenisowych w Parku Podłęże” Wnioskodawca: Daniel Sierakowski. Szacunkowe koszty zadania: 510 tys. zł

 

654
5 „Budowa boiska ze sztuczną trawą wraz z zapleczem sportowym przy ul. Wygoda” Wnioskodawca: Teresa Kondoszek. Szacunkowe koszty zadania: 2,2 mln zł

 

559
6 „Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKIS w centrum Jaworzna” Wnioskodawca: Patryk Wilczek. Szacunkowe koszty zadania: 400 tys. zł

 

426
7 „Kultywowanie folkloru lokalnego poprzez zakup kompletnych strojów ludowych damskich i męskich dla zespołów śpiewaczych działających w mieście” Wnioskodawca: Maria Koczur. Szacunkowe koszty zadania: 200 tys. zł

 

398
8 „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową wieży widokowej w okolicach Góry Grodzisko” Wnioskodawca: Władysław Olszowski. Szacunkowe koszty zadania: 2,2 mln zł

 

364
9 „Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego”

Wnioskodawca: Maciej Stanek. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

357
10 „Modernizacja obiektu sportowego LKS ZGODA Byczyna ul. Makowa 1 w Jaworznie” Wnioskodawca: Jacek Skopowski. Szacunkowy koszt zadania: 2,2 mln zł

 

347
11 „Rozwój czytelnictwa w mieście – rozszerzenie zbiorów sieci bibliotek miejskich” Wnioskodawca: Krystyna Janicka. Szacunkowe koszty zadania: 200 tys. zł

 

342
12 „Budowa i remont miejsc parkingowych na os. Stałym przy ulicach: Jaśminowa, Sempołowskiej i Partyzantów w Jaworznie” Wnioskodawca: Lucyna Gaik. Szacunkowe koszty zadania: 1 004 200 zł

 

341
13 „Utworzenie strefy rekreacyjnej w dzielnicy Dobra – przy ul. Zagrody 2” Wnioskodawca: Maria Dziedzic. Szacunkowe koszty zadania: 365 tys. zł

 

294
14 „Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych kotów domowych w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji” Wnioskodawca: Marta Wrońska. Szacunkowe koszty zadania: 200 tys. zł

 

220
15 „Doposażenie obiektów JBO – oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty” Wnioskodawca: Marzena Czarny. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

186
16 „Poprawa jakości powietrza, którym oddychamy – zakup drona do walki ze smogiem”  Wnioskodawca: Izabela Rutka. Szacunkowe koszty zadania: 200 tys. zł

 

172
17 „Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy relaksu dla dziecii dorosłych na Warpiu” Wnioskodawca: Jadwiga Biśta. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

159
18 „Strefa relaksu – Górka Manhattan Podłęże  – doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki, kostkę brukową i trawnik” Wnioskodawca: Jadwiga Grzybek. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

147
19 „Czyste powietrze dla mieszkańców Jaworzna – termomodernizacja budynku ZSP 2” Wnioskodawca: Monika Gowin. Szacunkowe koszty zadania: 1,756 mln zł

 

142
20 ABC Radosny skwer – rekonstrukcja placu zabaw w rejonie ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” Wnioskodawca: Natalia Górska. Szacunkowe koszty zadania: 175 tys. zł

 

130
21 „Uzupełnienie oraz wzbogacenie Rynku Kultury w Niedzieliskach – zadaszenie pergoli i altany, montaż poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku parkingu” Wnioskodawca: Jan Michalik. Szacunkowe koszty zadania:  60 tys. zł

 

111
22 „Galeria Fotografii PUSTA cd. – cykl wernisaży autorskich fotograficznych dla mieszkańców Jaworzna” Wnioskodawca: Jakub Byrczek. Szacunkowe koszty zadania: 38,5 tys. zł

 

108
23 „Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie placu do nauki jazdy na rowerze” Wnioskodawca: Urszula Szczerbina. Szacunkowe koszty zadania: 45 tys. zł

 

103
24 „Boiska wielozadaniowe w SP 8 w Jaworznie – boisko do piłki siatkowej i badmintona” Wnioskodawca: Mariusz Kowalski. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

99
25 „Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w Niedzieliskach – m.in. doposażenie siłowni zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych oraz montaż 4 lamp solarnych” Wnioskodawca: Przemysław Wirski. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

65
26 „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże” Wnioskodawca: Marta Szywała. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

64
27 „Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3 w Niedzieliskach” Wnioskodawca: Grzegorz Szwed. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

62
28 „JBO 2019 – Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Chropaczówka” Wnioskodawca: Grzegorz Piętak. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

59
29 „Zagospodarowanie terenu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant: obszar do grilowania, stoły do gry w szachy, piłkochwyty”. Wnioskodawca: Janusz Bryła. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

57
30 „Doposażenie placu zabaw przy ul. Wandy o kolejne urządzenia przewidziane w projekcie” Wnioskodawca: Waldemar Sarlej. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

54
31 „Usprawnienie komunikacji pieszej poprzez budowę 50 m chodnikaod ul. Tęczowej do schodów prowadzących na nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Bogusławskiego” Wnioskodawca: Przemysław Dudzik. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

 

29

32 Jaworzno – czyste miasto – montaż tablic informacyjno-edukacyjnych przy wejściach na tereny zielone i leśne” Wnioskodawca: Joanna Jałowiecka. Szacunkowe koszty zadania: 40 tys. zł

 

14
33 „Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA – budowa nawierzchni poliuretanowej na istniejącym obiekcie” Wnioskodawca: Anna Pycia. Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

 

14
SUMA GŁOSÓW WAŻNYCH 11619

 

Najnowsze

To Top