Z miasta

Zniosą pomnik przyrody Sasanka

Po tej „sasance” została tylko tablica

Pomnik przyrody Sasanka stracił swoje wartości przyrodnicze – minęło 25 lat od czasu, gdy sasanka oraz dziewięćsił bezłodygowy przestał występować na tym terenie. Sytuacja ta oraz brak rokowań na jej zmianę przyczyniły się do trudnej decyzji, jaką jest zniesienie ochrony prawnej powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka. Jednak środowisko na tym nie ucierpi.

Kto z Was pamięta spacery szkolne w okolice lasu między Górą Piasku i Warpiem, gdzie rosły sasanki? Dla wielu osób po tym czasie pozostały wspomnienia, bo sasanki od ponad 25 lat już tam nie rosną. Mało tego – nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić. Dlatego miejsce to przestanie być już pomnikiem przyrody. Warto jednak dodać, że obszar pomnika objęty jest także ochroną jako „Zespół przyrodniczo krajobrazowy Uroczysko Sadowa Góra”, dlatego zniesienie ochrony prawnej pomnika w żaden sposób nie wpłynie na środowisko.

Zniesienie pomnika przyrody nie jest żadną złośliwością ze strony urzędników, lecz normalną procedurą. Wbrew pozorom, okres 25 lat, podczas którego mogłaby się pojawić sasanka to bardzo długo. Niestety – kwiaty po prostu przestały tam rosnąć i nic nie wskazuje na to, by znów się pojawiły. Po takim okresie zgodnie z Flora europea uznaje się dany gatunek za wymarły na danym obszarze. Skoro gatunek został uznany za wymarły (zgodnie z odgórnymi zapisami), to pomnik przyrody musi zostać zniesiony. Nie oznacza to jednak pożegnania miasta z sasanką – próby reintrodukcji rośliny będą podejmowane, ale w innym miejscu. W takim, gdzie warunki naturalne będą sprzyjać kwiatom.

– Podjęte działania są jednymi z wielu porządkujących stan rzeczy w kierunku realnie istniejących przedsięwzięcie. Na najbliższej sesji RM omawiana będzie na przykład uchwala o ustanowieniu i nazwaniu szeregu faktycznie istniejących pomników przyrody w Jaworznie, która obejmuje istniejące pomniki przyrody powołane w latach 1984-2015. Projekt ma na celu dostosowanie zapisów tych form ochrony przyrody do wymogów aktualnego brzmienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Uchwała ta była często indywidualnie konsultowana w zakresie nadania imion/nazw obiektom znajdującym na prywatnych działkach i którą zyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W listopadzie procedowana będzie z kolei wspomniana uchwala dotycząca Sasanki – mówi Marcin Tosza z Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Zakład Badawczo-Usługowy Ekos z Katowic przygotował, na zlecenie Urzędu Miejskiego, opinię w tym temacie. Została ona przygotowana w oparciu o wizję terenową przeprowadzoną w sierpniu br. Podczas wizji zebrano dane dotyczące aktualnego występowania gatunków roślin na tym terenie oraz wzięto pod uwagę dane pozyskane podczas poprzednich wizji.

Obszar chroniony sasanki i dziewięćsiła bezłodygowego utworzono w 1981 roku na podstawie decyzji Wojewody Katowickiego. Celem utworzenia pomnika przyrody byłą ochrona licznego stanowiska sasanki otwartej. Z czasem roślin tego gatunku było coraz mniej, a niestety po 1998 roku odnajdywano już pojedyncze pędy wegetatywne, aż do całkowitego zaniknięcia sasanki otwartej. Przyczyną zaniku gatunku była dewastacja przez miejscową ludność oraz rozwój drzewostanów czy wysokich roślin trawiastych – w konsekwencji sasanka została zacieniona. Roślinność występująca na terenie dawnego siedliska sasanki jest niekorzystna dla tego gatunku, dlatego nie ma szans na to, żeby znów zaczęła tam rosnąć. Posadzenie tam sasanek otwartych które są obecnie hodowane w laboratorium nie miałoby najmniejszego sensu, ponieważ obecnie występująca tam roślinność nie sprzyjałaby rozwojowi sasanki.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 20-2019

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

Najnowsze

To Top