Z miasta

Umowa na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej podpisana

Znany jest już wykonawca kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W połowie października Wodociągi Jaworzno podpisały umowę z firmą Eurovia S.A. na realizację przedmiotowego zadania, którego finalizacja szacowana jest na koniec 2021 roku.

– Od czasu zakończonej akcji zawierania umów na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Dąbrowy Narodowej, która dzięki ich olbrzymiej mobilizacji zakończyła się sukcesem, minęło już trochę czasu. W tym okresie udało się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na tą inwestycję, jednak z racji na kontrolę dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, dopiero teraz możemy podać oficjalną informację o jego wyniku oraz zawrzeć z wykonawcą i autorem najkorzystniejszej oferty umowę – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

W najbliższych dniach opracowany zostanie harmonogram prac, a tym samym znany będzie przykładowy termin oraz miejsce rozpoczęcia robót ziemnych w Dąbrowie Narodowej, których realizacja związana będzie z licznymi i czasowymi utrudnieniami.

Przypomnijmy tylko, że zakres budowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 km sieci wodociągowej.

Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Wartość zadania to ponad 31,5 mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Foto: Wodociągi Jaworzno

Najnowsze

To Top