Z miasta

Nagrody dla wolontariuszy

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji w Teatrze Sztuk odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu Wolontariusz Roku Miasta Jaworzna, podczas której nagrodzono najbardziej aktywnych jaworznian na polu wolontariatu.

Wolontariusze, działający razem z organizacjami pozarządowymi, to podstawa działania każdego sprawnego państwa. Bez ich bezinteresownego zaangażowania wiele rzeczy, które dzieją się wokół nas, nie byłoby możliwe. Wolontariusze wspierają instytucje, pomagają na co dzień, a także przy jednorazowych wydarzeniach. Realizują działania w wielu dziedzinach – pracują na rzecz potrzebujących, środowiska, zwierząt, dzieci czy sportu. Doceniając ich rolę, od 1986 roku z inicjatywy ONZ na całym świecie obchodzony jest od Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Wolontariat w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, coraz więcej obywateli chce wspierać innych i angażuje się w różne formy pomocy. Wciąż jednak pod tym względem pozostajemy daleko za krajami na Zachodzie. Według statystyk nie więcej niż 20% Polaków bywa przynajmniej raz w roku wolontariuszem. Zapotrzebowanie na ich prace jest jednak znacznie większe.

W Jaworznie od kilku lat regularnie organizowany jest konkurs na Wolontariusza Roku. Jego celem jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta. Organizatorem konkursu jest prezydent miasta, a całość odbywa się z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. W tym roku patronaty honorowe nad konkursem objęli Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego oraz Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

FOTOGALERIA

Uroczysta gala podsumowująca czwartą edycję konkursu odbyła się w czwartek (5 grudnia) w Teatrze Sztuk. Spotkanie swoim występem artystycznym umiliły dzieci z przedszkola „Różowe Okulary”. Na scenie zaprezentowała się także Brigitta Wierzbik, która przy akompaniamencie Arkadiusza Wiecha wykonała kilka utworów. Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz – po raz pierwszy – Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów, miała trudny orzech do zgryzienia, kandydatów było bowiem wielu. W trakcie uroczystości nagrodzono wolontariuszy, którzy działają w trzech obszarach: ekologii i turystyki; edukacji, kultury i sportu oraz profilaktyki, zdrowia i wsparcia społecznego. Dodatkowo nagrodzono także koła wolontariackie, a nagroda specjalna przypadł Julii Sroczyńskiej.

Laureaci Konkursu Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna:

Obszar „Ekologia i turystyka”, w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganiu bezdomności zwierząt:

  • Wolontariusz Roku: Bogusława Seremet,

  • Wyróżnienia: Alicja Spyra, Tamara Bajorek.

Obszar „Edukacja, kultura i sport”, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa:

  • Wolontariusz Roku: Wiktoria Wilkosz (kategoria dzieci i młodzież) oraz Edyta Wiernek (kategoria osoby dorosłe),

  • Wyróżnienia: Janusz Ciołczyk i Tadeusz Brzózka.

Obszar „Profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne”, w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych oraz bezrobotnych i bezdomnych:

  • Wolontariusz Roku: Natalia Plewa (kategoria dzieci i młodzież) oraz Daniel Tarasek (kategoria osoby dorosłe),

  • Wyróżnienia: Oliwia Kaszuba, Katarzyna Bochenek, Julia Sroczyńska, Mariola Tukaj, Agnieszka Włodek, Milena Batko, Weronika Knapik, Janina Wesołowicz, Krystyna Giełdoń, Józefa Tomera, Krzysztof Marciński, Beata Kuligowska.

Nagrodzone koła wolontariackie:

  • Laureat: Klub Wolontariacki „Pomagam z dziewiątką” przy SP nr 9 w Jaworznie,

  • Kluby i Koła wyróżnione: Szkolny Klub Wolontariacki „Iskra” przy SP 22 w Jaworznie, Klub „Pomaganie jest fajne” przy SP nr 18 w Jaworznie, Koło Caritas, Koło Ekologiczne przy SP nr 19 w Jaworznie, Klub Młodego Wolontariusza – Szkolny Klub Caritas przy ZSO w Jaworznie.

Nagroda specjalna GRDPP:

  • Julia Sroczyńska.

 

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 24-2019

 

Najnowsze

To Top