Z miasta

Propozycje nowych modeli budżetu obywatelskiego

Prace nad kolejną edycją Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego wkraczają w decydującą fazę. We wtorek (11 lutego) podczas spotkania w Urzędzie Miejskim zaprezentowane zostały propozycje trzech modeli JBO. Mieszkańcy mają teraz tydzień na zgłaszanie wniosków i uwag do przygotowanych propozycji.

Po trwających od kilku tygodniu konsultacji z mieszkańcami urzędnicy na podstawie zgłaszanych uwag i opinii przygotowali trzy propozycje modeli Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, które mogłyby obowiązywać podczas ósmej edycji.

Pierwszy z proponowanych wariantów mocno przypomina model z ubiegłego roku, z kilkoma wprowadzonymi modyfikacjami. Cała pula środków, czyli 2,8 miliona złotych miałby być podzielona na dwie mniejsze. W pierwszej puli w wysokości 2,2 miliona zł wprowadzono maksymalną wartość zadania inwestycyjnego, która nie może przekroczyć 1,1 miliona zł, natomiast maksymalna wartość zadania nieinwestycyjnego nadal wynosi 200 tys. zł. Pozostałe 600 000 zł przeznaczone byłoby na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów JBO, stworzonych podczas wcześniejszych edycji. Przy czym maksymalna wartość zadania zostaje podniesiona z 60 tys. zł do 200 tys. zł. – Wprowadzone do modelu zmiany dają nam gwarancję realizacji minimum pięciu zadań: dwóch zadań do 1,1 mln zł i trzech zadań do 200 tys. zł – wyjaśniają urzędnicy.

Kolejny z proponowanych wariantów zakłada podział puli na trzy kategorie: 1,9 mln zł na zadania o wartości od 700,01 tys. zł do 1,9 mln zł; 700 tys. zł na zadania o wartości od 200,01 tys. zł do 700 tys. zł oraz 200 tys. zł na zadania o wartości do 200 tys. zł. Taki podział gwarantuje realizację łącznie co najmniej trzech zadań – po jednym zadaniu w każdej puli.

Ostatni z proponowanych modeli zakłada brak podziału na pule. W takim układzie maksymalna wartość zadania inwestycyjnego może wynosić nawet 2,9 mln zł, a nieinwestycyjnego 200 tys. zł. Model ten gwarantuje realizację jednego zadania o dużej wartości lub ewentualnie kilku mniejszych – w zależności od wyników głosowania.

Oprócz samych modeli zaproponowano także, by wnioskodawca nadal mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługiwał tylko jeden głos. Składanie wniosków nadal odbywać się będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, ale tym razem bez udziału wnioskodawców i partnerów projektu. Zgodnie z sugestiami mieszkańców koszty realizacji zadania nieinwestycyjnego nadal pozostają ograniczone do 200 tys. zł.

Urzędnicy czekają teraz do 18 lutego na uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje mieszkańców. Można je składać na specjalnych formularzach na adres mailowy jbo@um.jaworzno.pl, pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

Na 3 marca zaplanowane jest spotkanie podsumowujące wszystkie wnioski i uwagi. Najpóźniej do 17 marca poznamy ostateczny kształt zarządzenia prezydenta określającego wysokość i podział środków w 8. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 3-2020

 

 

Najnowsze

To Top