Edukacja

Szkoła w Byczynie zostanie wyremontowana

Szkoła Podstawowa w Byczynie, która mocno ucierpiała w wyniku szkód górniczych, zostanie gruntownie zmodernizowana i wyremontowana przez Tauron Wydobycie. Gmina w czwartek (20 lutego) podpisała ugodę ze spółką, dotyczącą naprawy szkód.

Do końca 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 20 odzyska swój blask i znów w jej mury mogli będą powrócić uczniowie. Mieszkańcy Byczyny na taką informację czekali od listopada 2018 roku, kiedy to budynek praktycznie z dnia na dzień stał się niezdatny do użytkowania. Wtedy to w wyniku szkód górniczych cały budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie, a w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Różnica poziomów podłogi miała miejscami sięgać nawet 30 centymetrów, niemożliwe stało się więc dalsze eksploatowanie budynku. Ze względu na wielkość szkód istniała realna groźba, że obiekt nie będzie się nadawał do użytku. Analizy ekspertów na szczęście okazały się jednak optymistyczne.

Tauron i Gmina praktycznie od razu podjęły dyskusję na temat dalszych losów budynku szkoły. W sierpniu minionego roku udało się podpisać pierwsze porozumienie, na mocy którego Tauron zobowiązał się naprawić szkody, po dokonaniu inwentaryzacji. Górnicza spółka prowadziła analizy techniczne, ekonomiczne i społeczne dotyczące eksploatacji złóż pod Byczyną. Gdy górotwór uległ uspokojeniu, udało się przeprowadzić inwentaryzację budynku szkoły i jego otoczenia. Zlecone zostały również badania warunków geologicznych na potrzeby przywrócenia funkcjonalności szkoły i obiektów towarzyszących. Tauron zdecydował się utrzymywać uszkodzony budynek do chwili ponownego przekazania go do użytkowania.

20 lutego przedstawiciele gminy i spółki podpisali ugodę, na mocy której Tauron zobowiązał się do naprawienia szkód powstałych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie do końca 2021 roku. Oprócz tego spółka ma zaprzestać eksploatacji górniczej, która mogłaby doprowadzić do ponownych uszkodzeń oraz ustanowić filar ochronny dla budynku szkoły wraz z okoliczną infrastrukturą. Tauron dodatkowo zmodernizuje cały budynek w tym także pomieszczenia kuchenne szkoły i znajdującą się tam instalację elektryczną. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być wykonana do końca sierpnia tego roku.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. tysiąclatek – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Powstała z inicjatywy górników z Byczyny, którzy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku. W poprzednim roku szkolnym uczęszczało do niej 324 uczniów. Po ewakuacji uczniowie zostali przeniesieni do tymczasowych klas w klubie Niko, a także budynku przy ul. Sportowej. Tauron Wydobycie zobowiązał się, że do czasu wykonania wszystkich prac, nadal pokrywać będzie koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko.

Najnowsze

To Top