Edukacja

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Wybór szkoły dla swojego dziecka to zawsze trudny temat, wzbudzający duże emocje wśród rodziców. W Jaworznie wybór placówek oświatowych jest dość duży i właśnie rusza rekrutacja do jaworznickich szkół i przedszkoli.

Pierwsza szkoła czy nawet przedszkole oznacza spore emocje, zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Każdy chciałby, żeby jego dziecko chodziło do placówki o jak najwyższym poziomie i by było jak najbliżej miejsca zamieszkania. Oczywiście nie zawsze jest to możliwie, ale wydaje się, że w Jaworznie oferta szkolno-przedszkolna jest na tyle dobra, że każdy znajdzie właściwie miejsce dla swojej pociechy. Powoli o nowej szkole powinni też już myśleć uczniowie ósmych klas. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych opublikowali kryteria, które obowiązywać będą podczas planowanej na maj rekrutacji.

Przedszkolaki na start

W piątek 28 lutego podana zostanie liczba wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Rekrutacja do placówek przedszkolnych ruszy w poniedziałek 2 marca. Od tego dnia rodzice będą mieli czas do 16 marca, by zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy lub zmienić dotychczasowe. Podczas rekrutacji można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek należy złożyć elektronicznie – logując się na stronie nabordoprzedszkola.pl/jaworzno. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Urzędnicy przewidzieli różne okoliczności i jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Wówczas upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto – na jego adres e-mailowy. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Wydrukowany wniosek rodzice muszą podpisać. Do wniosków należy dołączyć odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w nim wyszczególnionych. – Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola – przypomina Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Po złożeniu wniosku i sprawdzeniu go przez dyrektora placówki do pracy przystąpi komisja rekrutacyjna, która przydzieli punkty za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzice powinni pamiętać, że o przyjęciu do danej placówki decyduje nie kolejność złożenia wniosku, ale właśnie ilość punktów. 31 marca o godzinie 12:00 komisja rekrutacyjna ogłosi listę zakwalifikowanych kandydatów. Następnie do 8 kwietnia rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka i dopiero wtedy zostanie ono pełnoprawnym przedszkolakiem. W przypadku, gdyby dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli, gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Oferta dla pierwszaków

Dokładnie w tym samym terminie, czyli 2 marca, rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Podobnie jak w poprzednim roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 22 jaworznickie szkoły mają przydzielone określone obwody i to tam w pierwszej kolejności powinni zgłaszać się rodzice. Jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może także rekrutować dzieci zamieszkałe poza jej obwodem. Podobnie jak w minionych latach nabór prowadzony będzie drogą elektroniczną. 2 marca o godzinie ósmej rano zostanie uruchomiony system umożliwiający złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. Formularz dostępny będzie pod adresem jaworzno.podstawowe.vnabor.pl do 13 marca do godz. 15:00. – System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli im szczegółowych informacji – informują urzędnicy. Po zamknięciu etapu elektronicznej rejestracji komisja rekrutacyjna zweryfikuje wszystkie wnioski i 3 kwietnia podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia kandydata do danej szkoły, 15 kwietnia opublikowane zostaną ostateczne listy i wtedy też ruszy ewentualna procedura odwoławcza.

Mniej absolwentów podstawówek

Więcej czasu na wybór nowych szkół będą mieli absolwenci jaworznickich szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja do szkół średnich ruszy bowiem dopiero 11 maja. Dyrektorzy ogłosili już regulaminy rekrutacji, określające szczegółowe kryteria przyjęcia do poszczególnych placówek. W ubiegłym roku, w związku z reformą edukacji, o miejsca walczyło wyjątkowo dużo uczniów – 761 absolwentów podstawówek i 660 absolwentów gimnazjum. Tym razem kandydatów do szkół średnich będzie znacznie mniej – 658. – Dla wszystkich dzieci, które wychodzą z ósmych klas, zapewnimy miejsca w szkołach ponadpodstawowych – mówi Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta miasta. Po uzgodnieniu z dyrektorami szkół na rok szkolny 2020/2021 zaplanowano po jednym oddziale klas pierwszych dla I, II i III liceum ogólnokształcącego oraz dodatkowo oddział dwujęzyczny w III LO. Minimalny próg punktowy dla kandydatów do liceów ogólnokształcących został określony na poziomie 120 punktów. W technikach zaplanowano wstępnie 13 oddziałów, a w branżowych szkołach I stopnia – 2 oddziały. – Jedna klasa w liceach to jest wstępna propozycja. Jeżeli będą chętni do danej szkoły na konkretne rozszerzenia i będziemy mieli ich tylu, żeby zebrać 25 osób, to utworzy się druga klasa, a jak będzie chętnych kolejne 25 osób, to utworzy się trzecia klasa. W zależności od tego, jaką decyzję podejmą dzieci, tyle klas w danej szkole będzie – wyjaśnia Tomasz Jewuła. Oczywiście uczniowie będą musieli spełnić określone kryteria, w tym w przypadku liceów wspomniane już kryterium punktowe. Wszystkie wymagania, które musi spełnić uczeń ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej określone zostały szczegółowo w regulaminach rekrutacji dostępnych na stronach internetowych poszczególnych placówek. Uczniowie szkół średnich mają jeszcze trochę czasu, by zdecydować o wyborze odpowiedniej dla siebie placówki. Warto zapoznać się zawczasu z ofertami poszczególnych szkół i przy okazji z realiami rynku pracy, by potem znaleźć wymarzoną dla siebie placówkę, dzięki której można będzie łatwiej wejść w dorosłe życie.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 4-2020

 

Najnowsze

To Top