Z miasta

Kolej dużych prędkości przetnie Jaworzno?

Od kilku tygodni media donoszą o założeniach do budowy linii kolejowych związanych z obsługą CPK. Temat był już poruszany na jaworznickich profilach miejskich. Charakter i terminarz przedsięwzięcia powodują, iż konsultacje, do których zobowiązane są władze centralne toczą się w sieci. Tym niemniej w samym Jaworznie powstał międzywydziałowy zespół, który za zadanie ma przygotować Prezydentowi Miasta uwagi do proponowanych przez władze centralne założeń.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to zdecydowanie największy infrastrukturalny projekt w kraju. Jednym z jego elementów ma być budowa całej sieci szybkiej kolei, w tym także linii przecinającej Jaworzno. Do 10 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące ich proponowanego przebiegu.

Końcem stycznia spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała projekt tzw. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Opracowanie zawiera mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących z różnych stron Polski do nowego lotniska. SSL powstało w ramach przygotowań do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy, których zadaniem ma być łączenie poszczególnych regionów kraju zarówno z CPK, jak i między sobą. – Do 10 marca jest czas żeby zgłaszać uwagi. W tym studium zostały zaprezentowane korytarze transportowe, ale też kilka przykładowych przebiegów linii. Ostatecznie może się zdarzyć, że wybrany zostanie jeden z przedstawionych, lub jakiś nowy. To właśnie chcemy przekonsultować z mieszkańcami, zebrać wszystkie uwagi, wątpliwości, problemy, tak żeby później, kiedy ruszy już właściwy etap inwestycyjny, w pogłębionych konsultacjach mieć już rozpoznane najważniejsze konflikty i problemy – podkreślił Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Co ważne, wybudowane tory nie będą służyły wyłącznie szybkim pociągom, ale też zostaną udostępnione na połączenia lokalne, dzięki czemu będą mogli korzystać z nich mieszkańcy przemieszczający się na krótszych trasach.

Sama propozycja tras jest raczej mocno orientacyjna. Wydaje się, że projektanci nie uwzględnili chociażby wielu elementów krajobrazu i gdyby któryś z zaproponowanych wariantów miał być realizowany, to i tak musiałby podlegać pewnym modyfikacjom. Zaproponowane w SSL ewentualne przebiegi nowych korytarzy, zarówno tych drogowych, jak i kolejowych wzbudzają wiele obaw i pytań, szczególnie wśród mieszkańców terenów, po których zostały wytyczone. Strona rządowa podkreśla jednak, że trwające obecnie konsultacje mają być tylko wstępem, dzięki któremu uda się na wczesnym etapie zebrać wszystkie opinie mieszkańców i samorządów. – Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie – wyjaśnia pełnomocnik rządu Marcin Horała.

Konsultacje społeczne, które potrwają do 10 marca, dotyczą przede wszystkim planowanego przebiegu nowych linii. Wziąć w nich udział może każdy chętny. Spółka CPK zachęca do wypełnienia formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.pl lub ewentualnie przesłania uwag tradycyjną pocztą, lub dostarczenia ich osobiście do siedziby spółki. Jak informuje CPK, wpłynęło już około 6000 wniosków i uwag do planowanych tras.

Jaworzniccy urzędnicy przyglądają się dokładnie całemu projektowi i zapowiadają, że wkrótce przedstawią swoje stanowisko poparte analizą terenową z wykazaniem kolizji na przebiegach proponowanych tras. Tych jest sporo, dlatego urzędnicy szczegółowo badają każdy wariant, by planowane przebiegi nie zaszkodziły mieszkańcom, obszarom przyrodniczym i strategicznej infrastrukturze technicznej na terenie miasta. I raczej nie będzie to pozytywny komunikat dla tras CPK. Urzędowy zespół zajmujący się analizą projektu CPK na terenie Jaworzna, chce jak najlepiej przygotować opracowanie, które będzie listą zastrzeżeń dla orientacyjnych przebiegów planowanych przez CPK tras kolejowych.

Więcej informacji w czwartkowym wydaniu gazety EXTRA Jaworzno.

Polecamy Stanowisko Gminy Miasta Jaworzna do projektowanych linii CPK

 

Najnowsze

To Top