Z miasta

Uspokojony ruch i chodniki dla pieszych w Ciężkowicach

Nowy chodnik dla pieszych, odwodnienie, zjazdy do posesji, „mijanki” na drodze, przejścia przez jezdnię i zmiana geometrii skrzyżowania – tak wyglądają założenia projektowe zwiększające bezpieczeństwo na ul. Ks. Andrzeja Mroczka w Ciężkowicach. Poruszanie się na piechotę między kościołem a Grabańką przestanie być obarczone ryzykiem. Rozwiązania będą przypominać te, które zastosowano przy ul. Wiejskiej.

– Odcinek ul. Mroczka, o którym mówimy, czyli od kościoła do ul. Grabańka jest wyjątkowo niebezpieczny. Droga jest kręta, miejscami bardzo wąska, a widoczność ograniczają budynki i ogrodzenia posadowione zaraz przy pasie drogowym. Właśnie z powodu niemożności poszerzenia pasa drogowego bez zajmowania fragmentów prywatnych nieruchomości albo wręcz wyburzeń, wymagane jest inne podejście do budowy chodników. Bo przecież chodniki są tam koniecznie potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Bez wykonania „mijanek” dla samochodów na najwęższych odcinkach, budowa chodników będzie niemożliwa – zwraca uwagę ciężkowicki radny Mirosław Pieczara.

MZDiM w Jaworznie zlecił opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Ks. Mroczka w Jaworznie na długości ok. 670 m w zakresie wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej z uwzględnieniem wjazdów, elementów odwodnienia oraz uspokojenia ruchu na odcinku od posesji nr 44 przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową do posesji nr 7 przy ul. Grabańka. Opracowanie projektowe zawiera również rozwiązanie komunikacyjne wlotów ulic Młyny Serafińskie i Kruka.

Ze względu na dostępną szerokość pasa drogowego, która jest niewielka, a jednocześnie konieczność dochowania warunków technicznych chodników i jezdni, konieczne okaże się zastosowanie elementów uspokojenia i uporządkowania ruchu poprzez trzy lokalne przewężenia jezdni ulicy Ks. Mroczka do 4 m przy budynkach nr 20, 28 i 34 oraz wyznaczenie wysepki na wlocie ul. Kruka do ul. Ks. Mroczka. Ponadto zaplanowano montaż płytowych progów zwalniających przed planowanymi przejściami dla pieszych.

– Przypominam, iż chodniki powstaną w ramach zwycięskiego projektu JBO 2020 „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki w dzielnicach”. Zagłosowało na niego aż 2.995 mieszkańców, udowadniając iż zależy im na bezpiecznym poruszaniu się w dzielnicach – podkreśla Mirosław Pieczara. – Na wskazanym odcinku ul. Mroczka chodników nie było nigdy, a teraz wreszcie pojawia się możliwość ich budowy. Będzie się to wiązać z uspokojeniem ruchu przez „mijanki” i progi zwalniające, ale to oznacza tylko, że prędkość samochodów spadnie, co wraz z nowymi chodnikami poprawi bezpieczeństwo pieszych – w tym dzieci i seniorów.

Wspomniany odcinek ul. Mroczka nie jest drogą, po której odbywa się ruch tranzytowy. To droga o znaczeniu lokalnym, użytkowana głównie przez mieszkańców położonej najbardziej na wschód części Ciężkowic. Utrudnienia dla kierowców będą znikome – związane z koniecznością ograniczenia prędkości. Pod względem infrastruktury drogowej ul. Mroczka po wprowadzeniu zmian i wybudowaniu chodników będzie przypominać ul. Wiejską (zwężenia jezdni, progi zwalniające, wysepki ukierunkowujące ruch).

Trzeba sobie uświadomić, iż albo przyzwalamy kierowcom na szybką jazdę albo stawiamy na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły lub seniorów udających się pieszo na zakupy czy do kościoła. Ja po dzielnicy poruszam się zarówno samochodem, jak i na rowerze i pieszo. Dla mnie ten wybór jest bardzo prosty. Stawiam na bezpieczeństwo dzieci i seniorów – najbardziej narażonych w ruchu drogowym. Mieszkańcy wybrali projekt do realizacji i teraz ten projekt trzeba wykonać. Bo nie wiadomo czy i kiedy podobna szansa pojawi się ponownie – przekonuje Pieczara.

Najnowsze

To Top