Bezpieczeństwo

Zakaz wstępu do lasów

Od piątku Lasy Państwowe zdecydowały na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzić tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Od 3 do 11 kwietnia nie można wchodzić do lasów i Parków Narodowych.

W piątek zapadła kolejna trudna decyzja w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Jak informują Lasy Państwowe, że względu na to, że wiele osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania także na terenach leśnych, zdecydowana się wprowadzić kolejne ograniczenia. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu, a wejście do lasu może grozić karami.

– W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom – apelują przedstawiciele Lasów Państwowych.

Najnowsze

To Top