Biznes - inwestycje

Największe inwestycje są kontynuowane

Terminy zakończenia najważniejszych inwestycji trwających w naszym mieście nie są zagrożone. Prace na budowach cały czas trwają. Przebudowa ul. 11 Listopada, rewitalizacja Sosiny, remont Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS czy budowa nowoczesnego przedszkola nr 24 to jedne z największych trwających obecnie w mieście przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Przebudowa ul. 11 Listopada

Podstawowym celem realizowanej inwestycji drogowej jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta oraz usprawnienie płynności ruchu. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka łącznicy Trasy Śródmiejskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada na rondo oraz ul. 11 Listopada.

Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r. Jej koszt to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację zadania miasto otrzymało także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Sosina pięknieje, ale jeszcze nie zaprasza

Jednym z najważniejszych zadań tej inwestycji była poprawa stanu wody w Sosinie. Aby je zrealizować, trzeba usunąć muł z dna zbiornika, a zgodnie z szacunkami przed rozpoczęciem prac było go tam między 30 a 40 tysięcy metrów sześciennych czyli tyle, ile wystarczyłoby na wypełnienie ok. 10 basenów olimpijskich. Muł z Sosiny od wiosny 2019 roku wybiera refuler. Urządzenie działa jak wielki odkurzacz, który wysysa osad z dna. To skuteczna metoda, która dodatkowo chroni ekosystem. Po wydobyciu i wysuszeniu cały materiał zostanie wywieziony.

Kolejnym ważnym zadaniem jest wymiana wody w zbiorniku. Problemem jaworznickiego akwenu jest to, że woda ma bardzo niewiele naturalnych dopływów i jest słabo zasilana. Aby poprawić sytuację konieczna była budowa kanalizacji, a także wykorzystanie pomp, które zasilać będą zbiornik czystą wodą z kanału centralnego (tego samego, z którego czerpiemy wodę pitną dla Jaworzna) i jednocześnie do Koziego Brodu odprowadzać będę tę „zużytą”.

W walce o utrzymanie czystej wody w Sosinie pomóc ma nowa kanalizacja i system toalet. Budynki sanitarne stanęły wzdłuż północnego i południowego brzegu. Stan wody będzie na bieżąco monitorowany przy wykorzystaniu naukowych metod. Stan wody będą mogli sprawdzać też jaworznianie. Aktualne informacje na ten temat będą publikowane w internecie.

Wygodniejsze będą też plaże naokoło zbiornika. Na plaży głównej piasek został już wymieniony. Miejsca do wygodnego opalania się będzie więcej, bo od strony kanału centralnego, gdzie dawniej była trawiasta dzika plaża, powstała nowa. Tutaj też nawieziono już sporo czystego piasku. Roślinność zostanie uporządkowana, a ciekawostką będzie wodny ogród na pływającym pomoście. Na terenie ośrodka działać będą punkty gastronomiczne. Więcej będzie też miejsc postojowych.

Rewitalizacja Sosiny ma kosztować blisko 31 mln zł, z czego unijne dofinansowanie, które otrzymało miasto wynosi ponad 20 mln zł.

UWAGA! OWR Sosina to wciąż plac budowy. Intensywne prace trwają równocześnie na lądzie i na wodzie, toteż ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu na ten teren. W tym sezonie nie popływamy jeszcze w Sosinie. Po akwenie pływa refuler i obowiązuje zakaz kąpieli. Złamanie zakazów grozi mandatem. Inwestycja ma się zakończyć w grudniu 2020 roku.

 

Hala widowiskowo-sportowa na finiszu

Kończą się prace związane z termomodernizacją i remontem Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum Jaworzna. Zasadnicza część inwestycji związana z termomodernizacją już się zakończyła. Do wykonania zostały jeszcze prace wewnątrz obiektu. Trwa też porządkowanie terenu przed halą, prace zaplanowano do końca czerwca.

Hala ma nową elewację i świetliki na dachu. Nowa jest też instalacja elektryczna i przeciwpożarowa. Hala zyskała również dodatkową przestrzeń. W ramach rozbudowy do obiektu dostawiono dwa pomieszczenia magazynowe. Przylegają one do hali od strony ulicy Królowej Jadwigi. Dzięki temu rozwiązaniu uwolniona została przestrzeń pod trybunami, gdzie przed remontem mieściły się magazyny.

Wewnątrz budynku remontowany jest też hol, który zyska m.in. nową posadzkę, a jego ściany zostaną odświeżone. Nowy będzie też parkiet w głównej części hali. Remont przechodzą toalety i łazienki. Zawodnicy będą mogli korzystać z wygodnych pryszniców. Zupełnie inaczej prezentują się też szatnie. Są jasne, wygodne i nowoczesne.

Ważną zmianą jest nowy system przeciwpożarowy oraz możliwość zwiększenia liczby uczestników imprez organizowanych wewnątrz hali. Dotąd uczestniczyć w nich mogło nieco ponad 1300 osób. Teraz hala pomieści ponad 2 tysiące osób. Z pewnością większy będzie komfort uczestników wydarzeń organizowanych w hali. Wszystko dzięki nowemu oświetleniu, systemowi nagłośnienia czy wentylacji.

Ostatnie prace trwają też na zewnątrz hali. Schody zyskują nowe płytki, odnowione zostaną też murki oporowe. Przed halą pojawi się betonowa kostka.

Prace związane z termomodernizacją, rozbudową i remontem hali kosztować będą blisko 14 mln zł, z czego ponad 6 mln zł to unijna dotacja.

 

Nowoczesne przedszkole powstaje na Łubowcu

We wrześniu 2020 roku do użytku oddane zostanie zupełnie nowe Przedszkole Miejskie Nr 24 w osiedlu Łubowiec. Prace w budynku oraz na terenie wokół niego idą zgodnie z planem i powinny być zakończone już w lipcu.

W ramach projektu przewidziano szereg prac budowlanych (nowe konstrukcje, wymianę instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, systemu ogrzewania i wentylacji, zagospodarowanie terenu, w tym realizację placu zabaw) oraz zakup wyposażenia do sal, rehabilitacji, czy kuchni i nagłośnienia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba miejsc w przedszkolach na terenie gminy. Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzenie warunków dla rozwoju edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami (szczególnie autyzmem i zespołem Aspergera). Wartość inwestycji to ok. 10 milionów złotych, z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą stanowić ponad 4,5 miliona złotych. Początkowa wysokość dofinansowania to ponad 1,5 miliona złotych ale Wydział Inwestycji Miejskich UM skutecznie zawnioskował o podniesienie tej kwoty.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 10-2020

 

Najnowsze

To Top