Edukacja

Szkoły częściowo „odmrożone”

Od marca szkoły pozostają zamknięte, a lekcje odbywają się w trybie zdalnym. Edukacja powoli jednak wraca i jest stopniowo „odmrażana”. Klasyczne lekcje nadal nie będą jeszcze prowadzone, ale już w poniedziałek 25 maja uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych klas, a przygotowujący się do egzaminów będą mogli skorzystać z konsultacji.

Długa szkolna przerwa powoli zaczyna już chyba dawać się we znaki zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom. Oczywiście znajdą się tacy, którzy z obecnej sytuacji są zadowoleni, ale jednak nauka z domu ma sporo minusów i nie jest idealnym rozwiązaniem. Wszystko wskazuje na to, że obecny rok szkolny dobiega końca i pełnego powrotu do szkół przed wakacjami nie będzie. Ministerstwo Edukacji umożliwiło jednak częściowe otwarcie placówek.

Zajęcia nie tylko dla najmłodszych

W poniedziałek (25 maja) ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta. Rodzice przed rozpoczęciem zajęć deklarowali udział swoich dzieci. Wstępnie zgłoszonych zostało 124 uczniów. Dyrektorzy szkół określą szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Wielkimi krokami zbliżają się też egzaminy ósmoklasistów i matury. Dla przygotowujących się to tych sprawdzianów uruchomione zostały konsultacje, do udziału w których zgłosiło się jak dotychczas 218 uczniów klas VIII. – Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, a także maturzyści, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Szczególnie chodzi tu o przedmioty, z których maturzyści i ósmoklasiści już w czerwcu będą zdawali egzaminy. Zgodnie z życzeniem uczniów konsultacje będą prowadzone również zdalnie – mówi Irena Wojtanowicz-Stadler naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków danej szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby je zorganizować. Wszystkie szkoły, które uruchamiają zajęcia i konsultacje dostosowały się do norm bezpieczeństwa i procedur epidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Egzaminy coraz bliżej

W tym roku ósmoklasiści i maturzyści zdecydowanie później niż zwykle przystąpią do egzaminów. Jest to oczywiście spowodowane pandemią, która zmieniła zupełnie kalendarz egzaminacyjny. Jako pierwsze w tym roku ruszą matury, które rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Co ważne – będą odbywały się tylko w formie pisemnej, a część ustna została odwołana. Ósmoklasiści będą zdawać swój egzamin w terminach od 16 do 18 czerwca, natomiast egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwają od 22 czerwca do 9 lipca. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną tegoroczne egzaminy będą wyglądały inaczej niż w poprzednich latach i na pewno będą bardziej skomplikowane logistycznie. Szkoły bowiem muszą zapewnić uczniom bezpieczeństwo i dostosować się do zaleceń służb sanitarnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów. Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji. Do momentu zajęcia przez zdających miejsca na sali, obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą zapewniać co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku i być dezynfekowane przed i po każdym egzaminie. Zdający powinni korzystać ze swoich własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Dyrektorzy szkół powinni też poszukać rozwiązań, które zapobiegną gromadzeniu się uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, oraz po jego zakończeniu. Jaworznickie placówki krok po krok wdrażają wszystkie zasady, tak by egzaminy były w pełni bezpieczne. Ósmoklasiści wyniki egzaminu poznają do 31 lipca. Natomiast wyniki matur podane zostaną 11 sierpnia.

Najnowsze

To Top