Z miasta

Zaginiony świat polskiego ziemiaństwa

Muzeum Miasta Jaworzna w ostatnich dniach ponownie zostało otwarte i udostępnione zwiedzającym. Muzealnicy zapraszają na nową wystawę czasową „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”.

Po przerwie wywołanej pandemią jaworznickie muzeum znów udostępnia swoje zasoby – na razie w nieco ograniczonej formie – wszystkim zwiedzającym. Od 19 maja w placówce prezentowana jest nowa wystawa, zorganizowana we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Sportu. – Ziemiaństwo polskie to „zaginiony świat”, którego piękno zostało zapomniane lub przekłamane w sytuacji jaka zaistniała po II wojnie światowej. Ten „zaginiony świat” odegrał jednak niezwykle ważną rolę w dziejach naszego narodu. W sposób szczególny podczas utraty suwerenności, kiedy przejął na siebie funkcje państwa polskiego. Również kultura polska w zdecydowanej mierze opierała się na tradycji ziemiańskiej, która była kontynuatorką tradycji szlacheckiej – opowiadają muzealnicy.

Aby przypomnieć fenomen tej grupy społecznej pracownicy IPN w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim stworzyli wystawę, która ukazuje rolę społeczną, ekonomiczną a także kulturową polskiego ziemiaństwa jako elity społecznej. Wystawę „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” zwiedzać można od 19 maja do 20 czerwca w budynku Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5.

Najnowsze

To Top