Kultura i rozrywka

Reorganizacja miejskiej kultury

Radni w czerwcu zdecydują o połączeniu miejskich instytucji kultury. Jak informuje urząd miejski, pod obrady czerwcowej sesji Rady Miejskiej wniesiony został projekt uchwały o zamiarze połączenia trzech samorządowych artystycznych instytucji kultury.

Cały świat po pandemii podlega zmianom, a nowa rzeczywistość wymaga czasami zmiany planów i szukania nowych rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach jaworznicką kulturę czeka spora reorganizacja. Projekt uchwały, nad którą pochylą się radni, przewiduje połączenie trzech instytucji w jedną. „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna oraz Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie miałyby wspólnie utworzyć nową instytucję kultury – ATElier Kultury w Jaworznie.

– Obecna sytuacja, jak i wieloletnie doświadczenia wskazują, że reorganizacja działalności w obszarze kultury jest konieczna. Szansą dla nowej instytucji kultury jest możliwość lepszego koordynowania i kierunkowego przygotowania wydarzeń kulturalnych w mieście. Przy coraz bardziej ograniczonych środkach i zasobach, celem Organizatora i nowej instytucji kultury będzie przegląd aktualnych form, sprecyzowanie działalności i ukierunkowanie wydarzeń na osiąganie lepszego efektu artystycznego i ekonomicznego. Podjęte działanie umożliwi również zaplanowanie pracy rocznej jednej instytucji – przy realizacji jednego budżetu – wyjaśniają urzędnicy.

Uchwała intencyjna, która przedstawiona zostanie radnym, będzie dopiero początkiem całego procesu. Jeżeli radni ją zaakceptują, to w czwartym kwartale obecnego roku można będzie uchwalić akt o połączeniu instytucji kultury. Nowa instytucja miałaby ruszyć 1 stycznia 2021 roku. Proponowana nazwa nowej instytucji – ATElier Kultury w Jaworznie – ma nawiązywać do swoich poprzedników. A – Archetti, T – Teatr Sztuk oraz E – eM Band. – Wyraz „atelier” w nazwie jest rozumiany jako pracownia artystów (za sjp.pwn.pl) i charakteryzuje wysoki poziom sztuki/kultury. Doceniając dorobek dotychczasowych instytucji oraz ich rozpoznawalność, w strukturze nowej instytucji znalazłyby się sekcje: teatralna – pod opieką Teatru Sztuk, „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna oraz „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna – wyjaśniają urzędnicy.

O zmianach w jaworznickiej kulturze mówiło się już od jakiegoś czasu, a pandemia koronawirusa, która zdecydowanie negatywnie wpłynęła na budżet miasta, przyspieszyła cały proces. Zdecydowanie zmniejszone wpływy podatkowe i ponoszone przez Gminę wydatki na zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa sprawiły, że i tak już trudny budżet, stał jeszcze bardziej skomplikowany i zmusza do zaciskania pasa. Połączenie trzech instytucji w jedną ma służyć właśnie m.in. optymalizacji wydatków budżetowych gminy. – W związku z pogorszeniem sytuacji budżetowej gminy, rozważano jako jedną z prawnie dopuszczalnych możliwości likwidację niektórych instytucji kultury. Propozycja połączenia trzech artystycznych instytucji kultury w jeden organizm jest efektem analizy ich działalności merytorycznej, kosztów funkcjonowania oraz aspektów rozwojowych – wyjaśnia Urząd Miejski.

Dla kultury pandemia koronawirusa okazała się wyjątkowo trudnym okresem i wiele prywatnych, ale też finansowanych z państwowych pieniędzy instytucji, musiało ograniczyć lub całkowicie nawet zawiesić działalność. Wydaje się, że w Jaworznie postawiono na drogę środka i to zdaje się mieć sens. Dzięki połączeniu dotychczasowych instytucji powinno się ograniczyć koszty, a równocześnie zachować bogate dziedzictwo, jakie poszczególne instytucje wypracowały przez lata. Do ostatecznych decyzji jeszcze dość daleka droga, ale projekt uchwały jest krokiem w dobrą stronę i szansą na wypracowanie rozwiązań, które mogą funkcjonować przez lata.

Najnowsze

To Top