Biznes - inwestycje

Osiedle na Skałce – nowe mieszkania zgodnie z oczekiwaniami Jaworznian

W ubiegłym tygodniu Jaworznickie TBS Sp. z o. o. dokonało wyboru koncepcji Osiedla na Skałce. Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów, którzy zaprezentowali swoje podejście do rozbudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej. W ramach kryteriów oceny ofert najwyższą punktację uzyskało biuro projektowe BLANK ARCHITEKCI z Zabrza. Eksperci docenili fakt, że głównym założeniem projektowym, jest stworzenie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w atrakcyjny krajobrazowo teren, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni i uzyskanie współczesnego, spójnego wyrazu budynków z użyciem prostych środków architektonicznych i technicznych.

Z uwagi na atrakcyjny przyrodniczo i widokowo teren, autor wybranej koncepcji zdecydował ukształtować zabudowę w sposób rozproszony, pozwalając tym samym na wzajemne przenikanie się przestrzeni osiedla i otoczenia.

Projektowane budynki – poprzez użycie jasnych, naturalnych barw oraz materiałów wykończeniowych, oraz swobodną kompozycję otworów na elewacji przywodzą na myśl skały kontrastujące na tle pokrytego zielenią wzgórza. Efekt ten podkreśla urządzenie terenów zieleni w sposób naturalny, z zachowaniem zasadniczo istniejącego ukształtowania terenu, z wykorzystaniem nie formowanej roślinności, charakterystycznej dla terenów skalistych, oraz eksponowaniem elementów takich jak autentyczne głazy i skały.

Komunikację kołową zorganizowano wokół zespołów budynków, zapewniając dobrą obsługę, dogodny i równy dojazd i dostęp do miejsc postojowych i infrastruktury technicznej, ale też zachowując znacznej wielkości tereny rekreacyjne pomiędzy budynkami – w tym zieleń i place zabaw.

Zapewniono tym samym bardzo dobre warunki bezpieczeństwa oraz higieniczne dla zabudowy i terenów rekreacyjnych. Zachowano także możliwość harmonijnej kontynuacji zabudowy i układów komunikacyjnych dla terenów sąsiednich.

Zabudowę zaprojektowano w oparciu o dwa typy budynków, o prostej, współczesnej formie, czterech kondygnacjach nadziemnych niepodpiwniczonych z uwagi na znaczne różnice poziomów terenu. W oparciu o budynki o charakterze wolnostojącym i kompaktowym rzucie – ten rodzaj zabudowy, dzięki stosunkowo niewielkiej skali budynków, pozwala na uzyskanie kameralnego charakteru inwestycji, jak też właściwej przestrzeni między obiektami. Atutem rozwiązania jest doskonałe przewietrzanie, nasłonecznienie oraz wykorzystanie walorów widokowych lokalizacji, jak też możliwość łagodnego, harmonijnego kształtowania zabudowy, naturalnie wpisującej w istniejący, pagórkowaty teren.

Niska zabudowa i znaczna powtarzalność budynków pozwala także na realizację budowy prostymi środkami, z użyciem tradycyjnych technologii, dając także możliwość elastycznego etapowania i organizacji robót jak też korzyści wynikających z powtarzalności elementów budynku. Koncepcja przewiduje budowę mieszkań typu: M-2 (pow. 38,7-39,4 m2), M-3 (pow. 51,0-51,3 m2), M-4 (pow. 62,4-63,3 m2).

W ciągu najbliższych miesiącach biuro projektowe BLANK ARCHITEKCI musi dostarczyć do JTBS kompletną dokumentację projektową. Spółka planuje w tym miejscu realizację mieszkań na wynajem. Jest to o tyle istotne, że z badania opinii mieszkańców, przeprowadzonego w naszym mieście w 2018 r. wynika, że 2/3 Jaworznian oczekuje rozwoju inwestycji mieszkaniowych, z czego połowa – w zakresie budownictwa czynszowego. Druga połowa potrzeb wskazanych badaniu tj. rozwój budownictwa z mieszkaniami na własność będzie realizowana w rejonie GEOSFERY. Obecnie trwają prace projektowe związane z realizacją pierwszych mieszkań na własność w Osiedlu SFERA II zlokalizowanym na południe od ul. Kamila Wachlowskiego.

Najnowsze

To Top