Z miasta

Kolejne miliony dla Jaworzna

W piątek 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie został wręczony symboliczny czek na 7,9 mln zł w ramach nowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Program dotacyjny dla samorządów z całej Polski powstał z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy jako odpowiedź na problemy samorządów związane z mniejszymi wpływami do budżetu, których przyczyną jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.

W obecności przedstawicieli Rady Miejskiej, symboliczny czek z rządowym wsparciem finansowym – w wysokości blisko 8 mln zł – na ręce Moniki Bryl, Zastępcy Prezydenta Miasta, wręczył Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – w imieniu Poseł na Sejm RP Ewy Malik. Środki przekazane przez Rząd RP będzie można wykorzystać na społecznie niezbędne inwestycje, jak np. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, a także na pozostałe, kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, lokalnie działania.

– Cieszę się, że Jaworzno otrzyma wsparcie rządowe na inwestycje w mieście. Prezydent RP Andrzej Duda, inicjując Fundusz Inwestycji Samorządowych, chciał pomóc samorządom i zapewnić wsparcie, które realnie zapobiegnie rezygnowaniu przez samorządy z inwestycji przygotowanych i zaplanowanych już w ich tegorocznych budżetach. To przełomowy program, który jeszcze szybciej i sprawniej pozwoli przezwyciężyć kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa, a samorządom umożliwi dokończenie ważkich dla miast inwestycji. W skali całego kraju zostanie rozdysponowane 6 mld zł. Oto dowód potwierdzający jak skutecznie i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami działa samorządowa tarcza antykryzysowa – mówi Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa.

Pieniądze będą przyznawane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce. Wysokość przekazanych środków będzie zależeć od wartości planowanych przez gminy i powiaty inwestycji.

– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o przyznanej dotacji dla Jaworzna w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Odczuwamy finansowe skutki pandemii; do tej pory wydaliśmy prawie 3 mln zł na działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zaplanowane w budżecie miasta dochody były na obniżonym poziomie. Teraz, dzięki prawie 8 mln zł będziemy mogli dalej inwestować i poprawiać warunki życia jaworznian. To także wymierne zabezpieczenie finansowe dla miejskiego budżetu – podkreśla Monika Bryl, Wiceprezydent Miasta Jaworzna.

Samorządy lokalne – z powodu trudnej sytuacji gospodarczej, której przyczyną jest pandemia koronawirusa – utraciły w ostatnich miesiącach część wpływów z podatków PIT i CIT. Skutecznym przeciwdziałaniem, powstałym z inicjatywy Prezydenta RP oraz Rządu RP, jest propozycja Funduszu Inwestycji Samorządowych. Jaworzno z funduszu otrzyma 7 908 390,00 zł.

– Te środki mogą być również dodatkowym wsparciem do inwestycji korzystających już z rządowych dotacji, chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dopłata wynosi od 50 do 80 proc. Samorządy podnosiły, że z uwagi na obecną sytuację może być im potrzebne dodatkowe wsparcie do wkładu własnego – te pieniądze też będą temu służyły – zaznacza Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Ważne: wsparcie jest bezzwrotne. Środki będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, a nie na zadania bieżące. Jak zapewnia strona rządowa: odpowiednie przepisy mogą być uchwalone już w lipcu 2020 r.

Fundusz będzie wsparciem dla:

  • Samorządów, które odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. Fundusz pozwoli im realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby móc prowadzić zaplanowane inwestycje.

  • Małych i średnich firm – realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów. To kolejny zastrzyk środków, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także na rozwój firmy.

  • Mieszkańców – bo ważne dla nich inwestycje bez przeszkód będą mogły być inicjowane i kontynuowane, co z kolei przyczyni się do podnoszenia jakości życia. Jednocześnie pieniądz inwestycyjny będzie krążył w lokalnej gospodarce: firmy kupują materiały w miejscowych hurtowniach i wypłacają wynagrodzenia pracownikom, którzy z kolei robią zakupy na najbliższym targowisku.

Łącznie program Funduszu Inwestycji Samorządowych to 6 mld zł (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Wysokość przekazanych środków będzie zależeć od wartości planowanych przez gminy/powiaty inwestycji. Kwoty maksymalnego limitu dotacji wynikają z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów. Pieniądze nie muszą być wykorzystane w 2020 roku i nie trzeba będzie ich zwracać. Każdy samorząd będzie wnioskował do wojewody o przyznanie środków na inwestycje.

Proponowany i wstępny harmonogram:

  • początek sierpnia – rozpoczęcie naboru wniosków,

  • połowa sierpnia – zakończenie naboru wniosków,

  • początek września – wypłata do samorządów (za pośrednictwem wojewodów).

Najnowsze

To Top