Historia

Kapliczka z nowym obliczem

Przydrożne krzyże i kapliczki przez lata były stałym elementem jaworznickiego krajobrazu. Ich liczba niestety zmniejsza się z roku na rok, a kolejne obiekty niszczeją. Na szczęście cały czas nie brakuje społeczników, którzy dbają o zachowanie historycznego dziedzictwa i troszczą się o obiekty ważne dla zachowania pamięci o przeszłości miasta.

Szacuje się, że na początku minionego stulecia w Jaworznie było około 100 przydrożnych kapliczek i krzyży. Do naszych czasów dotrwało ich mniej niż połowa, a wiele jest w kiepskim stanie. Jedną z bardziej charakterystycznych miejskich kapliczek jest ta, która mieści się na Równej Górce, tuż przy obecnej drodze rowerowej łączącej Rogatkę z Jeziorkami i Ciężkowicami.

Historia kapliczki na Równej Górce sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Najprawdopodobniej powstała w 1825 roku, a zbudować ją mieli powstańcy, którzy ocaleli z Powstania Kościuszkowskiego i wrócili w rodzinne strony. Legenda głosi, że już w 1794 roku powstańcy zbierali się na tym właśnie terenie i w pobliżu obecnej kapliczki miało odbyć się zaprzysiężenie jaworznickiego oddziału. W 1846 roku w tym właśnie miejscu do górników przemawiać miał organizator powstania krakowskiego – Edward Dembowski. Przez lata kapliczka była odnawiana przez emerytowanego górnika nazwiskiem Skuciński, którego dziadek był jednym z powstańców styczniowych. We wnęce kapliczki znajdowała się cenna płaskorzeźba, która niestety została wykradziona.

W ostatnich miesiącach, dzięki inicjatywie „Przyjaźni Jaworznickiej” i zaangażowaniu wielu osób udało się gruntownie wyremontować kapliczkę oraz jej otoczenie i przywrócić jej dawny blask. – Inicjatywa wzięła się z przypadających w 2020 roku jubileuszy. Stowarzyszenie Katolickie „Przyjaźń Jaworznicka” obchodzi w tym roku 120 lecie powstania, a NSZZ Solidarność obchodzi w tym roku 40 lecie powstania. Mieszkańcy naszego osiedla, miasta odpowiedzieli na apel i wsparli inicjatywę, włączając się w pomoc przy renowacji obiektów historycznych i sakralnych na Równej Górce – opowiadają przedstawiciele „Przyjaźni Jaworznickiej”. – Prace przy renowacji wykonywali ludzie dobrej woli – mieszkańcy miasta Jaworzna, zaprzyjaźnione firmy oraz wszyscy, którym leży na sercu troska o zachowanie Wiary Naszych Przodków kultywowanie tradycji Nabożeństw przy Kapliczce oraz edukacja następnych pokoleń. Pragniemy podziękować wszystkim i każdemu z osobna, za pomoc i wsparcie udzielone przy realizacji renowacji Kapliczki na Równej Górce – dziękują członkowie Stowarzyszenia.

We wnęce wyremontowanej Kapliczki znalazła się figura Matki Bożej Niepokalanej, która łącznie z białym i błękitnym kolorem na elewacji symbolizuje kult NMP. – Nie wiemy dokładnie jakie było wyposażenie kapliczki od początku jej istnienia, ale przypuszczamy, że były one wyrazem religijności i miłości ludu Jaworzna do Pana Boga i Maryi. Znajduje się tam też obraz Jezusa Miłosiernego, który zapewne nie był od początku istnienia kapliczki, a pojawiła się w niej w czasach ustanowienia kultu Bożego Miłosierdzia, za sprawą św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II – mówią inicjatorzy projektu.

Na ścianie zewnętrznej kapliczki została ufundowana tablica pamiątkowa, a na niej jest umieszczony napis treści:

Kapliczka na Równej Górce w Jaworznie

„Na polach Równej Górki

W ciągu dnia i nocy

Czuwa Matka Boża

By spieszyć z pomocą”

– Pragniemy, aby Matka Boża, obrana w 2006 roku Patronką Jaworzna, czuwała nad Mieszkańcami Naszego Miasta i spieszyła im z pomocą – dodają inicjatorzy renowacji kapliczki.

Po wykonanym remoncie kapliczka prezentuje się całkiem okazale i znów stała się charakterystycznym obiektem dla całej dzielnicy, wartym uwagi nie tylko ze względu na swoje walory sakralne, ale też historyczne. Warto dodać, że podczas remontu zadbano także o otoczenie. Naprawione zostały mocno już nadwyrężone schody prowadzące do kapliczki. Wokół obiektu pojawiło się niewielkie ogrodzenie, a także posadzono kwiaty. Z przodu ustawiono ławeczkę, która będzie służyła mieszkańcom. Takie inicjatywy zdecydowanie cieszą i potwierdzają, że jaworznianie potrafią dbać o swoje dziedzictwo i zmobilizować się do wspólnego działania.

Najnowsze

To Top