Z miasta

Jaworzno w krajowej czołówce

fot. UM Jaworzno

Jaworzno po raz kolejny znalazło się wysoko w rankingu Wspólnoty dotyczącym „Bogactwa Samorządów” za rok 2019. Nasze miasto zajęło szóste miejsce w województwie śląskim i 22. w skali całego kraju.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” to dwutygodnik w całości poświęcony samorządom. Od wielu lat przygotowuje zestawienie dotyczące zamożności polskich samorządów, które uważane jest za jedno z najbardziej miarodajnych. Co ważne, zamożność w badaniu „Wspólnoty” nie dotyczy poziomu dochodów osób zamieszkujących poszczególne gminy, lecz samorządu jako takiego. Autorami zestawienia są eksperci, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Najnowszy raport za rok 2019 rok sporządzili prof. Paweł Swianiewicz (profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr Julita Łukomska (adiunkt w tym samym zakładzie). – Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą autorzy rankingu.

Jaworzno znów wysoko

W najnowszym rankingu Wspólnoty dotyczącym „Bogactwa Samorządów” Jaworzno znalazło się w wojewódzkiej czołówce. Podobnie jak we wcześniejszym zestawieniu obroniło szóstą lokatę w regionie wśród miast na prawach powiatu, z dochodem per capita 4 684,21 zł. Oprócz Katowic od Jaworzna wyżej znalazły się tylko Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała oraz Tychy. Jaworzno z kolei zdystansowało m.in. Częstochowę, Rybnik czy Sosnowiec. Jaworzno poprawiło dodatkowo swoją pozycję w ogólnokrajowej klasyfikacji miast na prawach powiatu – awansując z 25. na 22. pozycję, wyprzedzając Rybnik, Świnoujście i Chorzów. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji (z pominięciem miast wojewódzkich) zajął Sopot z dochodem per capita 8718,19 zł, a na podium znalazły się jeszcze Płock (6814,68 zł) i Gliwice (5636,35 zł). Jaworzno wypada dobrze na tle praktycznie wszystkich swoich sąsiadów. Bezapelacyjnie wygrywa z Sosnowcem (3999,11 zł) i Mysłowicami (4103,02 zł), które w rankingach wypadają bardzo blado i w skali kraju znalazły się odpowiednio na 46. i 44. miejscu na 48 sklasyfikowanych powiatów. Siłą rzeczy jeszcze większa różnica dzieli Jaworzno do sąsiednich powiatów ziemskich – bieruńsko-lędzińskiego (zaledwie 665,24 zł per capita), chrzanowskiego (676,45 zł) czy olkuskiego (854,60 zł). Co ciekawe Jaworzno okazało się lepsze także od dwóch miast wojewódzkich – Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego.

To już kolejny ranking, w którym Jaworzno znalazło się na dobrej pozycji. W styczniu Wspólnota opublikowała ranking wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2016–2018. Nasze miasto znalazło się wówczas bardzo wysoko – na 8. miejscu zestawienia wśród wszystkich 48 polskich miast na prawach powiatu. To potwierdza, że w ostatnich latach Jaworzno nie szczędziło środków na nowe inwestycje i stawiało na dalszy rozwój. Według danych Wspólnoty Jaworzno przeznaczało w latach 2016-2018 średnio 1296,33 zł na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca. W województwie śląskim większe kwoty na inwestycje przeznaczały tylko Gliwice (1874,48 zł) i Rybnik (1468,01 zł). Nawet wojewódzkie Katowice wypadły znacznie gorzej – przeznaczając na inwestycje średnio na osobę zaledwie 961,48 zł.

Zmiany po pandemii

Sporządzony przez Wspólnotę ranking był ostatnim obejmującym okres przed pandemią. Można się spodziewać, że kolejne zestawienia przyniosą spore zmiany na wielu pozycjach i pokażą, jak poszczególne samorządy radzą sobie z nową rzeczywistością. – Zwykle na podstawie danych za rok ubiegły można było coś powiedzieć także o bieżącej kondycji finansowej JST. W tym roku byłoby to bardzo ryzykowne. W sytuacji pandemii, która będzie miała nie do końca znany, ale na pewno negatywny wpływ na lokalne budżety, dane za rok 2019 wydają się głęboką historią – zauważają autorzy zestawienia. Jaworzno wyraźnie odczuwa już skutki pandemii, a dochody budżetowe znacznie spadły, ale władze miasta starają się temu zapobiec. Cały czas aktywnie pozyskiwane są środki na rozwój miasta z wielu źródeł. Warto tutaj przypomnieć chociażby o dotacjach otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu Inwestycji Samorządowych, dla utrzymania kluczowych inwestycji miasto wyemituje też obligacje komunalne. Wszystkie te działania mają pozwolić na to, by Jaworzno jak najłagodniej przeszło przez trudną sytuację w jakiej znalazł się nie tylko cały kraj, ale praktycznie cały świat. Przyszłoroczne zestawienie Wspólnoty będzie bardzo ciekawe i pokaże, jak miasta przetrwały kryzys. Jeżeli Jaworzno znów znajdzie się w czołówce, to będzie dobry znak i potwierdzi sensowność działań podejmowanych przez władze.

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 16-2020

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

Najnowsze

To Top