Z miasta

Pomnik trafi do muzeum

W ostatnich dniach ruszyła rozbiórka pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne, który znajdował się w centrum miasta przy ulicy Grunwaldzkiej.

Pomnik, który dotychczas wzbudzał raczej niewielkie zainteresowanie, w lutym stał się tematem dość gorącej dyskusji. Radni podczas lutowej sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę o jego rozbiórce, która oparta była na ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Sama uchwała podjęta została na podstawie opinii ekspertów. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zwracał się do Instytutu Pamięci Narodowej o rekomendacje i opinie na temat pomnika, a te były jednoznaczne i wskazywały na konieczność jego likwidacji.

Historia pomnika sięgała lat 60. minionego wieku. W 1961 roku na wniosek ZM ZBoWiD za cenę ówczesnych 28 tys. zł zbudowano i odsłonięto pomnik, poświęcając go tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli w walkach o wolność narodową i społeczną. Monument zbudowano z betonowych bloków wysokości ok. 6 metrów i stojącym symbolem górnika-żołnierza, który wysoko trzyma narodowy sztandar. Na cokole umieszczono napis „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846 – 1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne”. W przeszłości odbywały się w tym miejscu różne miejskie uroczystości. Po 59 latach znika z jaworznickiego krajobrazu.

Rozbiórka pomnika na podstawie uchwały Rady Miejskiej ruszyła przed kilkoma dniami. Wykonawca prac ma rozebrać elementy pomnika i przetransportować je do Fundacji Minionej Epoki Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Miejsce po usuniętym monumencie zostanie uzupełnione kostką brukową.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 17-2020

Foto: MZNK w Jaworznie

Najnowsze

To Top